Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00549097 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec - Zarzecze w miejscowościach Dębowiec i Zarzecze" RG.271.12.2023

Kinga Walaszczyk
Gmina Dębowiec
Deadlines:
Published : 13-12-2023 11:59:00
Placing offers : 08-01-2024 10:00:00
Offers opening : 08-01-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 13.12.2023 r..pdf pdf 156.82 2023-12-13 11:59:00 Proceeding
SWZ_RG.271.12.2023 Chodnik Dębowiec - Zarzecze.pdf pdf 607.58 2023-12-13 11:59:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 OPZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 156.06 2023-12-13 11:59:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 Formularz oferty.docx docx 175.91 2023-12-13 11:59:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 do SWZ_Oswiadczenie z art. 125 ust. 1 dla Wykonawcy.docx docx 167.78 2023-12-13 11:59:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 do SWZ_Oswiadczenie z art. 125 ust. 1 dla Podmiotu udostepniajacego zasoby.docx docx 169.93 2023-12-13 11:59:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 do SWZ_Zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby.docx docx 168.59 2023-12-13 11:59:00 Proceeding
Zalacznik nr 6 do SWZ_Oswiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia.docx docx 164 2023-12-13 11:59:00 Proceeding
Zalacznik nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 414.02 2023-12-13 11:59:00 Proceeding
Zalacznik nr 8 -Program Funkcjonalno-Uzytkowy.7z 7z 10851.8 2023-12-13 11:59:00 Proceeding
zmiana treści SWZ 27.12.2023 r..pdf pdf 67.36 2023-12-27 16:14:06 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.12.2023 r..pdf pdf 47.88 2023-12-27 16:14:06 Public message
odpowiedzi na zapytania do SWZ 29.12.2023 r..pdf pdf 166.24 2023-12-29 13:29:07 Public message
protokół przejście dla pieszych.pdf pdf 67.74 2023-12-29 13:29:07 Public message
informacja z otwarcia ofert 08.01.2024 r..pdf pdf 72.38 2024-01-08 11:48:16 Public message
informacja o wyborze oferty 09.01.2024 r..pdf pdf 75.67 2024-01-09 15:09:21 Public message
informacja o ponownym wyborze oferty 22.01.2024 r..pdf pdf 85.78 2024-01-22 14:24:57 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 30.01.2024r..pdf pdf 73.49 2024-01-31 13:36:47 Public message

Announcements

2024-01-31 13:36 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-01-22 14:24 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję informację o ponownym wyborze oferty,

informacja o ponowny [...].pdf

2024-01-09 15:09 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-08 11:48 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-08 10:00 Buyer message Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający planuje przeznaczyć kwotę 2 193 737,13 zł.
2023-12-29 13:29 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, jakie wpłynęły do niniejszego postępowania.

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

protokół przejście d [...].pdf

2023-12-27 16:14 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję plik zawierający zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ponadto informuję, iż zmianie ulega m.in. termin składania ofert. Nowy termin składania ofert wyznaczony został na dzień 08.01.2024 r. godz. 10:00.

zmiana treści SWZ 27 [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 795