Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/89/2023 Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych i innych po pracach wod-kan na terenie miasta Kalisza na rok 2024.

Deadlines:
Published : 18-12-2023 13:31:00
Placing offers : 28-12-2023 09:00:00
Offers opening : 28-12-2023 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu pn. ,,Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych i innych po pracach wod-kan na terenie miasta Kalisza na rok 2024".


Przedmiotem zamówienia jest przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni asfaltowych, betonowych, układanie kostki kamiennej i i innych po pracach wod-kan na terenie miasta Kalisza.


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" .

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 30.46 2023-12-18 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 43.22 2023-12-18 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - D132 Regulamin Porządkowy PWiK.docx docx 131.12 2023-12-18 13:31:00 Proceeding
załączniki nr 4 - 8.docx docx 39.67 2023-12-18 13:31:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.docx docx 38.36 2023-12-18 13:31:00 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 781.78 2023-12-28 10:40:38 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania - odtwarzanie.pdf pdf 1219.62 2023-12-29 14:49:26 Public message

Announcements

2023-12-29 14:49 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2023-12-28 10:40 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2023-12-28 08:29 Magdalena Włodarek Link do otwarcia:
https://youtube.com/live/TyR0IVuHLls?feature=share

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z tłucznia za każde 5 cm/m2 - 1 pc. - (0)
2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię podsypka z piasku za każde 5 cm/ m2 - 1 pc. - (0)
3 Wykonanie nawierzchni z betonu C16/20 za każde 10 cm / m2 - 1 pc. - (0)
4 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z chudego betonu za każde 5 cm / m2 - 1 pc. - (0)
5 Frezowanie nawierzchni asfaltowej za każdy 1 cm / m2 - 1 pc. - (0)
6 Cięcie krawędzi nawierzchni asfaltowej za 1 mb - 1 pc. - (0)
7 Warstwa ścieralna o stabilności większej lub równej 8kN za każdy 1 cm / m2 - 1 pc. - (0)
8 Wykonanie zabruku materiałem z rozbiórki - ,,Polbruk’’ z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
9 Wykonanie zabruku materiałem własnym ,,Polbruk"" z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
10 Wykonanie zabruku materiałem z rozbiórki - kostka kamienna z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
11 Wykonanie zabruku materiałem własnym - kostka kamienna z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
12 Wykonanie zabruku materiałem z rozbiórki - płytki chodnikowe z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
13 Wykonanie zabruku materiałem własnym - płytki chodnikowe z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
14 Wykonanie nawierzchni z materiału z rozbiórki - płyt betonowych typu trylinka za 1 m2 - 1 pc. - (0)
15 Wykonanie nawierzchni z materiału własnego - płyt betonowych typu trylinka za 1 m2 - 1 pc. - (0)
16 Wykonanie nawierzchni z materiału własnego - destrukt asfaltowy - za każdy 1 cm / m2 - 1 pc. - (0)
17 Rozbrukowanie nawierzchni i zmarzliny trylinka - polbruk za 1 m2 - 1 pc. - (0)
18 Rozbrukowanie uszkodzonej nawierzchni z trylinki za 1 m2 - 1 pc. - (0)
19 Rozbiórka Podbudowy za 1 m2, grub.= 5 cm wraz z transportem - 1 pc. - (0)
20 Rozbiórka asfaltu za 1 m2, grub.=4 cm wraz z transportem i utylizacją - 1 pc. - (0)
21 Rozbiórka krawężnika 20x30 cm - 1 pc. - (0)
22 Rozbiórka ławy za 1 mb - 1 pc. - (0)
23 Ułożenie krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej z oporem za 1 mb - 1 pc. - (0)
24 Ułożenie obrzeży trawnikowych 100x20 cm na ławie betonowej z oporem za 1 mb - 1 pc. - (0)
25 Regulacja wysokościowa skrzynki ulicznej zasuwy wodociągowej za 1 szt. - 1 pc. - (0)
26 Regulacja wysokościowa włazu kanalizacyjnego fi600 za 1szt. - 1 pc. - (0)
27 Regulacja wysokościowa włazu kanalizacyjnego fi400 za 1 szt. - 1 pc. - (0)
28 Regulacja wysokościowa wpust ulicznego za 1 szt. - 1 pc. - (0)
29 Transport materiałów z terenu prac na wskazane miejsce do 5 km za 1t materiału - 1 pc. - (0)
30 Drobne prace ziemne przy odtwarzaniu nawierzchni za 1 m3 urobku - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Gwarancja - 36 - miesięcy na wykonany przedmiot umowy licząc od daty odbioru, obejmującej zarówno jakość wykonanych prac, jak również użytych materiałów. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Czas realizacji zadania - Czas realizacji zadania od momentu zgłoszenia wynosi nie więcej niż 2 doby, dopuszcza się czas realizacji zgłoszenia w przeciągu 3 dób na ulicach osiedlowych o małym natężeniu ruchu, dla wszystkich innych nawierzchni realizacja zlecenia od momentu zgłoszenia wynosi 1 dobę. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Termin obowiązywania umowy - od daty podpisania umowy od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 300