Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5/D/2023 Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

Deadlines:
Published : 11-12-2023 10:05:00
Placing offers : 19-12-2023 09:00:00
Offers opening : 19-12-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik_nr_2.1_do_SWZ_-_Projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 64.5 2023-12-11 10:05:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_do_SWZ_-_Projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 71 2023-12-11 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. I.doc doc 80 2023-12-11 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. II.doc doc 74 2023-12-11 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2. do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. III.doc doc 52 2023-12-11 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. IV.doc doc 43.5 2023-12-11 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 62.5 2023-12-11 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 - do części 1.xlsx xlsx 14.4 2023-12-11 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 - do części 2.xlsx xlsx 14.96 2023-12-11 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 - do części 3.xlsx xlsx 12.54 2023-12-11 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 - do części 4.xlsx xlsx 11.73 2023-12-11 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o podstawach wykluczenia.docx docx 24.14 2023-12-11 10:05:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 919.96 2023-12-11 10:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.12 2023-12-11 10:09:07 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-sig.pdf pdf 672.21 2023-12-19 14:09:20 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz. I - strona-sig.pdf pdf 820.12 2023-12-20 10:32:20 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz. II - strona-sig.pdf pdf 820.04 2023-12-20 10:32:20 Public message
cz.III - zawiadomienie o wyborze oferty - strona-sig.pdf pdf 819.04 2023-12-20 14:17:32 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz. IV - strona-sig.pdf pdf 812.91 2023-12-22 09:37:47 Public message

Announcements

2023-12-22 09:37 Daniel Roszkowski Zamawiający przekazuje w załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-20 14:17 Daniel Roszkowski Zamawiający przekazuje w załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

cz.III - zawiadomien [...].pdf

2023-12-20 10:32 Daniel Roszkowski Zamawiający przekazuje w załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-19 14:09 Daniel Roszkowski Zamawiający przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-12-19 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia dla części :
I: 80 500,00 zł
II: 73 200,00 zł
III: 53 500,00 zł
IV: 23 000,00 zł
2023-12-11 10:09 Daniel Roszkowski Zamawiający zamieszcza "Ogłoszenie o zamówieniu"

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 409