Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.6.2023 Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Towarowej w miejscowości Kępno

Deadlines:
Published : 20-12-2023 21:43:00
Placing offers : 16-01-2024 12:00:00
Offers opening : 16-01-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Kępno.pdf pdf 142.16 2023-12-20 21:43:00 Proceeding
SWZ - Budowa_Kępno.pdf pdf 523.87 2023-12-20 21:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ- PPU Kępno.pdf pdf 888.79 2023-12-20 21:43:00 Proceeding
Załączniki nr 1-3 i 6-10_formularze edytowalne_Kępno.docx docx 70.27 2023-12-20 21:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4b-dokumenty formalno prawne(pozwolenia).zip zip 2279.89 2023-12-20 21:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4b-gestorzy sieci.zip zip 5721.47 2023-12-20 21:43:00 Proceeding
Załacznik nr 4a - zmiany projektowe.zip zip 546.05 2023-12-20 21:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4b-informacje uzupełniające.zip zip 25738.17 2023-12-20 21:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4b- PROJEKT BUDOWLANY.zip zip 60945.64 2023-12-20 21:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4b- PROJEKT WYKONAWCZY.zip zip 236353.48 2023-12-20 21:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_Kępno_21.12.2023.pdf pdf 38.71 2023-12-21 12:49:18 Public message
Załącznik nr 4a-Schemat przystosowania 2-ch mieszkań na parterze dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.pdf pdf 223.34 2023-12-21 12:49:18 Public message
Zmiana treści SWZ_21.12.2023_Kępno.pdf pdf 269.67 2023-12-21 12:49:18 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ kępno 22.12.2023.pdf pdf 188.59 2023-12-22 13:34:33 Public message
Wyjaśnienia SWZ_Kępno_02.01.2024.pdf pdf 287.9 2024-01-02 18:16:28 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2.01.2024 Kępno.pdf pdf 38.69 2024-01-02 18:16:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert_Kępno.pdf pdf 189.57 2024-01-16 14:33:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert_dodatkowych Kępno.pdf pdf 189.72 2024-02-05 14:22:55 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej_na platformę Kępno.pdf pdf 195.15 2024-02-19 18:10:25 Public message

Announcements

2024-02-19 18:10 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2024-02-05 14:22 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-16 14:33 Ewa Rostkowska Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-16 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 6 497 500,00 zł brutto.
2024-01-02 18:16 Ewa Rostkowska W dniu 02.01.2024 r. Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ w odpowiedzi na pytania wykonawcy oraz zmienia termin składania ofert.

Wyjaśnienia SWZ_Kępn [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-12-22 13:34 Bogna Narożna W trakcie postępowania wpłynęło pytanie od Wykonawcy na które Zamawiający niniejszym odpowiada (treść odp. w załączniku).

Wyjaśnienia i zmian [...].pdf

2023-12-21 12:49 Ewa Rostkowska Zamawiający w dniu 21.12.2023 r. dokonuje zmiany SWZ w sposób opisany w załączniku.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 4a-Sche [...].pdf

Zmiana treści SWZ_21 [...].pdf

2023-12-21 12:31 Ewa Rostkowska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1223