Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.200.4.2023 Rewitalizacja części konstrukcyjnych systemu CleverFrame, zaprojektowanie i wykonanie nowego stoiska modułowego w oparciu o zrewitalizowane części konstrukcyjne i nowe elementy, wynajem wyposażenia wraz z zapewnieniem obsługi na wydarzeniach promocyjnych oraz przechowywanie stoiska modułowego

Michał Kordulski
Centrum Łukasiewicz
Deadlines:
Published : 08-12-2023 10:17:00
Placing offers : 10-01-2024 11:30:00
Offers opening : 10-01-2024 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu OJS237-747253-pl.pdf pdf 1314.06 2023-12-08 10:17:00 Proceeding
2. SWZ_rewitalizacja stoiska modułowego SBŁ.pdf pdf 2526.06 2023-12-08 10:17:00 Proceeding
3. Zał. nr 1 i 2 do SWZ - Formularze oferty i cenowy.zip zip 69.92 2023-12-08 10:17:00 Proceeding
4. Zał. nr 3 do SWZ - OPZ i 4 załączniki.zip zip 31619.05 2023-12-08 10:17:00 Proceeding
5. Zał. nr 3a i nr 9 do SWZ - Ankieta RODO i Klauzula informacyjna.zip zip 83.84 2023-12-08 10:17:00 Proceeding
6. Zał. nr 4 do SWZ - wzór JEDZ.zip zip 87.04 2023-12-08 10:17:00 Proceeding
7. Zał. nr 5 - PPU Stoisko SBŁ.docx docx 87.67 2023-12-08 10:17:00 Proceeding
8. Zał nr 6, 7 i 8 do SWZ - Wzory oświadczeń i zobowiązania.zip zip 104.3 2023-12-08 10:17:00 Proceeding
00. Zmiana SWZ BZP.200.4.2023.pdf pdf 2271.14 2023-12-14 15:43:44 Public message
0. SWZ po zmianach 14.12.2023 rewitalizacja stoiska modułowego SBŁ.docx docx 178.7 2023-12-14 15:43:44 Public message
0. SWZ po zmianach 20.12.2023 rewitalizacja stoiska modułowego SBŁ.docx docx 178.59 2023-12-20 10:50:56 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.12.23.pdf pdf 1430.33 2023-12-20 10:50:56 Public message
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SWZ 20.12.23 BZP.200.4.2023.pdf pdf 2321.22 2023-12-20 10:50:56 Public message
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SWZ 04.01.24 BZP.200.4.2023.pdf pdf 2531.85 2024-01-04 14:00:46 Public message
Zmiana JEDZ 04 01 24.zip zip 90.81 2024-01-04 14:00:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert 10 01 24.pdf pdf 2221.45 2024-01-10 15:34:59 Public message
200_4_2023 Informacja o wyborze na www.pdf pdf 2249.4 2024-02-05 12:20:53 Public message

Announcements

2024-02-05 12:20 Michał Kordulski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem,
Michał Kordulski

200_4_2023 Informacj [...].pdf

2024-01-10 15:34 Michał Kordulski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem,
Michał Kordulski

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-10 11:30 Buyer message Zamawiający informuje, iż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 207 860,00 zł gross (słownie: milion dwieście siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i 00/100).
2024-01-04 14:00 Michał Kordulski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania do SWZ przedmiotowego postępowania wraz ze zmianą SWZ.
W załączeniu również zmieniony dokument JEDZ w formacie .xml i .pdf.

Z poważaniem,
Michał Kordulski

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zmiana JEDZ 04 01 24 [...].zip

2023-12-20 10:50 Michał Kordulski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania do SWZ wraz ze zmianą SWZ, zmianą ogłoszenia o zamówieniu oraz ujednoliconą na dzień 20 grudnia 2023 r. wersją SWZ.

Z poważaniem,
Michał Kordulski

0. SWZ po zmianach 2 [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-12-14 15:43 Michał Kordulski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję zmianę SWZ z dnia 14 grudnia 2023 r. oraz ujednoliconą treść SWZ.

Z poważaniem,
Michał Kordulski

00. Zmiana SWZ BZP.2 [...].pdf

0. SWZ po zmianach 1 [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 977