Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 34/zp/23 Dostawa produktów mleczarskich (II postępowanie) - nr sprawy 34/zp/23

Deadlines:
Published : 07-12-2023 14:40:00
Placing offers : 15-12-2023 10:00:00
Offers opening : 15-12-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zamawiający – Akademia Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym.

Dostawa produktów mleczarskich (II postępowanie) (nr sprawy 34/zp/23)

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023_BZP 00538863_01_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.76 2023-12-07 14:40:00 Proceeding
swz_34_aws_23_produkty mleczarskie (II postępowanie).pdf pdf 1327.18 2023-12-07 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 22.25 2023-12-07 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz cenowy.docx docx 16.68 2023-12-07 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz cenowy.xlsx xlsx 14.98 2023-12-07 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy.docx docx 15.21 2023-12-07 14:40:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 639.89 2023-12-15 13:20:36 Public message
wybór_oferty_34zp23.pdf pdf 637.88 2023-12-18 14:28:52 Public message

Announcements

2023-12-18 14:28 Marcin Sobczak Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu została wybrana najkorzystniejsza oferta. Informacja w załączeniu.

wybór_oferty_34zp23. [...].pdf

2023-12-15 13:20 Marcin Sobczak Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przedstawiam informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2023 r. Informacja w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-15 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę: 668.482,92 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 214