Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PPZP.271.30.2023 „Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ropczyce na 2023 rok”

Paulina Czernia
Gmina Ropczyce
Deadlines:
Published : 07-12-2023 14:38:00
Placing offers : 15-12-2023 10:00:00
Offers opening : 15-12-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu podpis.pdf pdf 2156.99 2023-12-07 14:38:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 134.88 2023-12-07 14:38:00 Proceeding
Opinia RIO - kredyt na deficyt.pdf pdf 1514.12 2023-12-07 14:38:00 Proceeding
Opinia RIO.pdf pdf 1509.13 2023-12-07 14:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 7349.62 2023-12-07 14:38:00 Proceeding
PPZP.271.30.2023 SWZ.docx docx 59.79 2023-12-07 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 23.65 2023-12-07 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf pdf 856.15 2023-12-07 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 15.07 2023-12-07 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie warunki udzialu postepowaniu.docx docx 18.8 2023-12-07 14:38:00 Proceeding
Informacja.pdf pdf 406.03 2023-12-15 12:48:18 Public message
informacja.pdf pdf 453.75 2023-12-18 15:11:08 Public message

Announcements

2023-12-18 15:11 Paulina Czernia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja.pdf

2023-12-15 12:48 Paulina Czernia Informacja z otwarcia ofert

Informacja.pdf

2023-12-15 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania - 915 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 249