Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: REZ.272.10.2023 Świadczenie usługi sprzątania i bieżącego utrzymania czystości w budynkach Stanowiących własność Powiatu Dąbrowskiego

Grzegorz Olearczyk
Powiat Dąbrowski Department: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
Deadlines:
Published : 07-12-2023 14:34:00
Placing offers : 15-12-2023 10:00:00
Offers opening : 15-12-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenia wykonawcy.doc doc 43 2023-12-07 14:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2023_BZP 00537896_01.pdf pdf 179.34 2023-12-07 14:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 358.54 2023-12-07 14:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 70.5 2023-12-07 14:34:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące udostępniania zasobów.doc doc 30 2023-12-07 14:34:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Grupa kapitałowa.doc doc 29.5 2023-12-07 14:34:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy.pdf pdf 245.18 2023-12-07 14:34:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Część I.pdf pdf 163.16 2023-12-07 14:34:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II.pdf pdf 177.31 2023-12-07 14:34:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz usług.docx docx 20.7 2023-12-07 14:34:00 Proceeding
Załącznik do nr 2 lub 3 do umowy katalog kar umownych związanych z niewłaściwym wykonywaniem umowy.pdf pdf 134.02 2023-12-07 14:34:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 630.5 2023-12-15 11:54:31 Public message
Uchwała 1256.pdf pdf 200.04 2023-12-22 14:56:09 Public message
Uchwała 1257.pdf pdf 52.8 2023-12-22 14:56:09 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 56.45 2023-12-22 14:56:09 Public message

Announcements

2023-12-22 14:56 Grzegorz Olearczyk Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp zawiadamia, że unieważniono postępowanie.

Uchwała 1256.pdf

Uchwała 1257.pdf

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-12-15 11:54 Grzegorz Olearczyk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-12-15 10:00 Buyer message Część I - 102 000,00 zł brutto
Część II 66 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 364