Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-ZPS-11/2023 Przebudowa budynku biurowego administracji Wód Miejskich Stargard Spółka z o.o.

Deadlines:
Published : 08-12-2023 09:15:00
Placing offers : 08-01-2024 10:00:00
Offers opening : 08-01-2024 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Construction work

Requirements and specifications

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Przebudowa budynku biurowego administracji Wód Miejskich
Stargard Spółka z o.o.

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie zapisów Działu III Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp (zwanego w dalszej części „Regulaminem”), w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Zapraszamy do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego do dnia: 08.01.2024 r. do godz. 10:00

Uwaga: Formularz ofertowy należy podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NP-ZPS-11.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.52 2023-12-08 09:15:00 Proceeding
NP-ZPS-11.2023 SWZ.pdf pdf 443.27 2023-12-08 09:15:00 Proceeding
NP-ZPS-11.2023 Załączniki 1-7 (wersja edytowalna).zip zip 91.11 2023-12-08 09:15:00 Proceeding
NP-ZPS-11.2023 Załączniki 1-8 (pdf).zip zip 1456.78 2023-12-08 09:15:00 Proceeding
NP-ZPS-11.203 Załącznik nr 11 STWiOR.zip zip 7128.64 2023-12-08 09:15:00 Proceeding
NP-ZPS-11.2023 Załącznik nr 9 Przedmiary.zip zip 891.38 2023-12-08 09:15:00 Proceeding
NP-ZPS-11.2023 Załącznik nr 10 Dokumentacja projektowa.zip zip 128408.31 2023-12-08 09:15:00 Proceeding
NP-ZPS-11.2023 Przedmiary (pdf, ath) aktualizacja.zip zip 942.05 2023-12-21 07:31:59 Proceeding
NP-ZPS-11.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - aktualizacja.pdf pdf 102.79 2023-12-21 07:32:07 Proceeding
NP-ZPS-11.2023 ODPOWIEDZI I.pdf pdf 138.2 2023-12-21 07:32:22 Proceeding
NP-ZPS-11.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - aktualizacja II.pdf pdf 102.9 2024-01-02 09:38:30 Proceeding
NP-ZPS-11.2023 MODYFIKACJA TREŚCI SWZ.pdf pdf 119.85 2024-01-02 09:38:40 Proceeding
NP-ZPS-11.2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 72.65 2024-01-08 13:39:22 Public message
NP-ZPS-11.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 196.08 2024-02-12 10:00:21 Public message

Announcements

2024-02-12 10:00 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w toku niniejszego postępowania.

Krzysztofa Gut

NP-ZPS-11.2023 Zawia [...].pdf

2024-01-08 13:39 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Łączę pozdrowienia
Krzysztofa Gut

NP-ZPS-11.2023 INFOR [...].pdf

2024-01-02 09:41 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo,
dzień 5.01.2024 roku został ustanowiony dniem wolnym w Wodach Miejskich Stargard Sp. z o.o., w związku z tym termin składania ofert w niniejszym postępowaniu został przesunięty na dzień 08.01.2024 roku.

Łączę pozdrowienia
Krzysztofa Gut

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przebudowa budynku biurowego administracji Wód Miejskich Stargard Spółka z o.o. Należy załączyć formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ), formularz ofertowy należy podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym 1 building work - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 810