Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MZD.NZ.391.16.2023.MS Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach na terenie miasta Płocka tj. sygnalizacji świetlnych i aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w roku 2024 .

Magdalena Śmigielska
Miejski Zarząd Dróg w Płocku
Deadlines:
Published : 06-12-2023 15:42:00
Placing offers : 14-12-2023 10:00:00
Offers opening : 14-12-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 109.34 2023-12-06 15:42:00 Proceeding
Dział I i II SWZ Biezace utrzymanie konserwacja 2024.doc doc 877 2023-12-06 15:42:00 Proceeding
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA sygnalizacja 2024.doc doc 80.5 2023-12-06 15:42:00 Proceeding
projektowane postanowienia umowy konserwacja 2024.doc doc 202.5 2023-12-06 15:42:00 Proceeding
Wykaz aktywnego oznakowania i doświetleń.doc doc 82.5 2023-12-06 15:42:00 Proceeding
Wykaz sygnalizacji świetlnych Płock przetarg.doc doc 97 2023-12-06 15:42:00 Proceeding
zalacznik nr 5 kosztorys obowiązkowy do oferty.docx docx 22.6 2023-12-06 15:42:00 Proceeding
informacje z otwarcia ofert sygnalizacja p.pdf pdf 434.72 2023-12-14 15:34:54 Public message
wynik sygnalizacja 2024 p.pdf pdf 438.1 2023-12-19 15:48:39 Public message

Announcements

2023-12-19 15:48 Magdalena Śmigielska w załączeniu wynik postępowania

wynik sygnalizacja 2 [...].pdf

2023-12-14 15:34 Magdalena Śmigielska W załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacje z otwarci [...].pdf

2023-12-14 08:51 Magdalena Śmigielska Zamawiający na sfinansowanie zadania ma przeznaczone środki w wysokości: 900 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 231