Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00533424 Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Jeżewo (nr referencyjny RRiB.271.12.2023)

Małgorzata Lach
Gmina Jeżewo
Deadlines:
Published : 05-12-2023 15:29:00
Placing offers : 21-12-2023 10:00:00
Offers opening : 21-12-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 408.7 2023-12-05 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 34.27 2023-12-05 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 26.45 2023-12-05 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 20.85 2023-12-05 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 21.93 2023-12-05 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 21.95 2023-12-05 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 21.46 2023-12-05 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 23 2023-12-05 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 318.9 2023-12-05 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - dokumentacja techniczna.zip zip 134165.35 2023-12-05 15:29:00 Proceeding
odpowiedź nr 1.pdf pdf 80.55 2023-12-13 11:35:06 Public message
odpowiedź nr 2.pdf pdf 85.09 2023-12-13 11:35:06 Public message
odpowiedź nr 3.pdf pdf 336.13 2023-12-19 09:58:22 Public message
Przekrój konstrukcyjny wybrukowania z kostki kamiennej na łuku.pdf pdf 141.83 2023-12-19 09:58:22 Public message
Informacja o wysokości środków.pdf pdf 30.44 2023-12-21 10:05:59 Public message
informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 88.16 2023-12-21 13:36:06 Public message
informacja o kwalifikacji do negocjacji.pdf pdf 151.9 2023-12-28 12:32:00 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 203.6 2024-02-08 12:34:01 Public message

Announcements

2024-02-08 12:34 Małgorzata Lach Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w załączeniu przedkłada informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn. "Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Jeżewo"

informacja o wyborze [...].pdf

2023-12-28 12:32 Małgorzata Lach Zgodnie z art. 287 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w załączeniu Zamawiający przedkłada informację o kwalifikacji do negocjacji.

informacja o kwalifi [...].pdf

2023-12-21 13:36 Małgorzata Lach Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w załączeniu umieszcza informację z otwarcia ofert dot. postępowania pn. "Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Jeżewo"

informacja z sesji o [...].pdf

2023-12-21 10:05 Małgorzata Lach Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zamawiający w załączeniu przedkłada informację o wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Jeżewo"

Informacja o wysokoś [...].pdf

2023-12-19 10:30 Małgorzata Lach Z uwagi na udzielone przez Zamawiającego w dniu dzisiejszym odpowiedzi do zapytań z dnia 15.12.2023 r., zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców, tj. do dnia 21 grudnia 2023 r. do godz. 10:00:00.
2023-12-19 09:58 Małgorzata Lach Zamawiający stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w załączeniu przedkłada odpowiedzi na otrzymane w dniu 15.12.2023 r. zapytania do postępowania pn. "Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Jeżewo"

odpowiedź nr 3.pdf

Przekrój konstrukcyj [...].pdf

2023-12-13 11:35 Małgorzata Lach Zamawiający stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w załączeniu przedkłada odpowiedzi na otrzymane zapytania do postępowania pn. "Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Jeżewo"

odpowiedź nr 1.pdf

odpowiedź nr 2.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1235