Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/TP/DSM/2023 Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2024 roku.

Deadlines:
Published : 05-12-2023 11:23:00
Placing offers : 15-12-2023 09:00:00
Offers opening : 15-12-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE o zamówieniu w BZP_05.12.2023 r. _DSM na 2024 r .pdf pdf 130.53 2023-12-05 11:23:00 Proceeding
SWZ zraz z załącznikami_Dostawa drobnego sprzętu medycznego na 2024 r..pdf pdf 18809.82 2023-12-05 11:23:00 Proceeding
DOSTAWA DSM na 2024 r. Załączniki Nr 1 oraz nr 2 i 2a do SWZ.2023 r.-1.docx docx 39.73 2023-12-05 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4_DSM na 2024 r..xls xls 56 2023-12-05 11:23:00 Proceeding
PYTANIA i ODPOWIEDZI na PYTANIA z dnia 08.12.2023 r._DSM .pdf pdf 970.93 2023-12-12 09:27:19 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert_DSM na 2024 r..pdf pdf 5292.85 2023-12-15 11:00:16 Public message
INFORMACJA o wyborze oferty kierowana do Wykonawców-DSM na 2024 r.pdf pdf 374.03 2023-12-21 10:15:45 Public message

Announcements

2023-12-21 10:15 Natalia Woźny-Lichoń INFORMACJA o wyborze oferty kierowana do Wykonawców.
Postępowanie: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2024 roku.
Oznaczenie sprawy: 01/TP/DSM/2023

INFORMACJA o wyborz [...].pdf

2023-12-15 11:00 Natalia Woźny-Lichoń INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Postępowanie: Dostawa drobnego sprzętu medycznego na 2024 r.
Oznaczenie sprawy: 01/TP/DSM/2023

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2023-12-15 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia przeznacza kwotę: 70 000,00 złotych brutto.
2023-12-12 09:27 Natalia Woźny-Lichoń PYTANIA i ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 08.12.2023 r.
Postępowanie: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2024 roku.
Oznaczenie sprawy: 01/TP/DSM/2023

PYTANIA i ODPOWIEDZI [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 457