Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 33/zp/23 Dostawa owoców i warzyw świeżych, przetworzonych i mrożonych - nr sprawy 33/zp/23

Deadlines:
Published : 05-12-2023 09:37:00
Placing offers : 13-12-2023 10:00:00
Offers opening : 13-12-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zamawiający – Akademia Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym.

Dostawa owoców i warzyw świeżych, przetworzonych i mrożonych (nr sprawy 33/zp/23)

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023_BZP 00531415_01_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 195.54 2023-12-05 09:37:00 Proceeding
swz_33_aws_23_warzywa_owoce.pdf pdf 1918.96 2023-12-05 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 22.69 2023-12-05 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f do SWZ - formularz cenowy.docx docx 29.39 2023-12-05 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f do SWZ - formularz cenowy.zip zip 66.72 2023-12-05 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy.docx docx 15.26 2023-12-05 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - ceny_Giełda Kaliska.zip zip 3919.08 2023-12-05 09:37:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 656.16 2023-12-13 13:05:26 Public message
wybor oferty cz_I cz_II cz_III cz_V cz_VI.pdf pdf 710.52 2023-12-15 09:09:12 Public message
zestawienie_ocen_złożonych_ofert_cz_I cz_II cz_III cz_V cz_VI.pdf pdf 630.01 2023-12-15 09:09:12 Public message
wybor oferty cz_IV.pdf pdf 637.85 2023-12-18 14:17:56 Public message
zestawienie_ocen_złożonych_ofert_cz_IV.pdf pdf 469.24 2023-12-18 14:17:56 Public message

Announcements

2023-12-18 14:17 Marcin Sobczak Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu w części IV, została wybrana najkorzystniejsza oferta. Informacja w załączeniu.

wybor oferty cz_IV.p [...].pdf

zestawienie_ocen_zło [...].pdf

2023-12-15 09:09 Marcin Sobczak Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu w części I, części II, części III, części V i części VI, została wybrana najkorzystniejsza oferta. Informacja w załączeniu.

wybor oferty cz_I cz [...].pdf

zestawienie_ocen_zło [...].pdf

2023-12-13 13:05 Marcin Sobczak Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przedstawiam informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2023 r. Informacja w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-13 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 630 639,45 zł, dla części I: 335 312,25 zł, dla części II: 60 123,00 zł, dla części III: 15 876,00 zł, dla części IV: 48 300,00 zł, dla części V: 54 747,00 zł, dla części VI: 116 281,20 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 332