Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną

Tomasz Pustelak
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Department: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Deadlines:
Published : 04-12-2023 20:22:00
Placing offers : 15-01-2024 10:00:00
Offers opening : 15-01-2024 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WT.2370.35.2023 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 175.67 2023-12-04 20:22:00 Proceeding
WT.2370.35.2023 - SWZ.docx docx 84.29 2023-12-04 20:22:00 Proceeding
WT.2370.35.2023 - SWZ.pdf pdf 12591.64 2023-12-04 20:22:00 Proceeding
WT.2370.35.2023 - zał nr. 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.docx docx 65.11 2023-12-04 20:22:00 Proceeding
WT.2370.35.2023 - zał. nr 2,3,5,6,7, do SWZ.DOC DOC 107.5 2023-12-04 20:22:00 Proceeding
WT.2370.35.2023 - zał. nr 4 do SWZ - JEDZ.DOC DOC 189 2023-12-04 20:22:00 Proceeding
WT.2370.35.2023 - zał. nr 8 do SWZ - wzór umowy.docx docx 51.01 2023-12-04 20:22:00 Proceeding
WT.2370.35.2023 - zał. nr 9 do SWZ - oswiadczenia wykonawcy z art 125 ust....docx docx 28.76 2023-12-04 20:22:00 Proceeding
WT.2370.35.2023 - zał. nr 10 do SWZ -wykaz dostaw.doc doc 37.5 2023-12-04 20:22:00 Proceeding
WT.2370.35.2023 - zał. nr 8 do SWZ - wzór umowy- korekta -6.01.docx docx 51 2024-01-06 14:47:47 Public message
WT.2370.35.2023 - zamina treści SWZ.pdf pdf 589.85 2024-01-06 14:47:47 Public message
WT.2370.35.2023 - zmiana treści ogłoszenia.pdf pdf 70.26 2024-01-06 14:47:47 Public message
2024-OJS001-001183-pl zmiana treści ogłoszenia.pdf pdf 65.27 2024-01-02 10:39:15 Public message
WT.2370.35.2023 Odpowiedź do pytań.T.pdf pdf 139.2 2023-12-28 16:37:49 Public message
WT.2370.35.2023 -Zmiana treści SWZ..pdf pdf 589.85 2024-01-02 10:39:15 Public message
WT.2370.35.2023 -Zmiana treści SWZ.T.pdf pdf 135.59 2024-01-02 10:39:15 Public message
WT.2370.35.2023 Odpowiedź do pytań 2.T.pdf pdf 185.75 2024-01-09 14:01:27 Public message
WT.2370.35.2023 Odpowiedź do pytań 2.docx docx 37.02 2024-01-09 14:01:27 Public message
WT.2370.35.2023 - Informacja z otwarcia ofert.T.pdf pdf 133.34 2024-01-15 13:53:42 Public message
WT.2370.35.2023 - Informacja o unieważnieniu postępowania.T.pdf pdf 133.56 2024-02-07 14:28:27 Public message

Announcements

2024-02-07 14:28 Tomasz Pustelak WT.2370.35.2023 - Informacja o unieważnieniu postępowania.T

WT.2370.35.2023 - In [...].pdf

2024-01-15 13:53 Grzegorz Dubiel WT.2370.35.2023 - Informacja z otwarcia ofert

WT.2370.35.2023 - In [...].pdf

2024-01-15 10:00 Buyer message zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3.450.000,00 zł
2024-01-09 14:01 Tomasz Pustelak WT.2370.35.2023 Odpowiedź do pytań 2.T

WT.2370.35.2023 Odpo [...].pdf

WT.2370.35.2023 Odpo [...].docx

2024-01-06 14:47 Tomasz Pustelak WT.2370.35.2023 - zmiana treści ogłoszenia
WT.2370.35.2023 - zamiana treści SWZ
WT.2370.35.2023 - zał. nr 8 do SWZ - wzór umowy- korekta -6.01

WT.2370.35.2023 - za [...].docx

WT.2370.35.2023 - za [...].pdf

WT.2370.35.2023 - zm [...].pdf

2024-01-02 10:39 Grzegorz Dubiel WT.2370.35.2023 -Zmiana treści SWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

2024-OJS001-001183-p [...].pdf

WT.2370.35.2023 -Zmi [...].pdf

WT.2370.35.2023 -Zmi [...].pdf

2023-12-28 16:37 Grzegorz Dubiel Wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu WT.2370.35.2023

WT.2370.35.2023 Odpo [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 760