Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2601.2.2023 Dostawa środków czystości w 2024 roku

Katarzyna Poręba-Plasło
Urząd Miasta Kamienna Góra Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 04-12-2023 13:23:00
Placing offers : 18-12-2023 15:30:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Gmina Miejska Kamienna Góra zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków czystości w roku 2024. Dostawa będzie się odbywała sukcesywnie na podstawie złożonych przez Zamawiającego zamówień na następujących warunkach:

1) realizacja zamówienia transportem dostawcy w ciągu pięciu dni roboczych od daty zamówienia;

2) Zamawiający zakłada, że wartość zamówienia będzie nie mniejsza niż 200 zł;

3) płatność przelewem za dostarczone materiały w terminie 21 dni;

4) niezmienność cen do końca trwania umowy. Zakłada się, że umowa zostanie zawarta na okres od 2 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Do wyceny Zamawiający przyjął szacunkową ilość środków czystości, którą ma zamiar zamówić w ciągu obowiązywania umowy. Może to oznaczać, że ostatecznie ilość zamówionych towarów w okresie obowiązywania umowy może różnić się od ilości określonych w zapytaniu ofertowym i będzie dostosowana do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.


Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o treści jak w załączniku do postępowania - nie złożenie oświadczania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.


Zamawiający może odstąpić od realizacji zapytania w każdym czasie i na każdym etapie.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie wykonawcy.docx docx 9.73 2023-12-05 11:48:48 Proceeding
Zapytanie ofertowe środki czystości 2024 r..xlsx xlsx 15.78 2023-12-04 13:23:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Środki czystości -

Zapytanie ofertowe ś [...].xlsx

1 pc. Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Plac Grunwaldzki 1
58-400, Kamienna Góra
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3117 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - 5 dni roboczych, proszę potwierdzić (0)
5 Gwarancja niezmienności cen - niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy, proszę potwierdzić (0)
6 Oferta wykonawcy - wypełniony, podpisany formularz cenowy, proszę zeskanować i załączyć Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 348