Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FP/ZP/5/2023 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

Deadlines:
Published : 04-12-2023 09:49:00
Placing offers : 14-12-2023 10:00:00
Offers opening : 14-12-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.73 2023-12-04 09:49:00 Proceeding
Część A SWZ_04122023.pdf pdf 402.43 2023-12-04 09:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_04122023 - wzór oferty.doc doc 73 2023-12-04 09:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY_04122023.doc doc 42.5 2023-12-04 09:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz PPE_04122023.pdf pdf 141.72 2023-12-04 09:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz umów_04122023.pdf pdf 131.41 2023-12-04 09:49:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu_04122023.docx docx 31.58 2023-12-04 09:49:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się_04122023.doc doc 24.04 2023-12-04 09:49:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - istotne postanowienia umowy_04122023.pdf pdf 145.48 2023-12-04 09:49:00 Proceeding
Wyjaśnienie oraz zmiany do SWZ_11122023.pdf pdf 1812.05 2023-12-11 11:00:09 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY_11122023poprawiony.doc doc 51 2023-12-11 11:00:09 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.43 2023-12-11 11:00:09 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 429.28 2023-12-14 10:06:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert 14122023.pdf pdf 494.01 2023-12-14 11:05:56 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty19122023.pdf pdf 366.12 2023-12-19 14:41:54 Public message

Announcements

2023-12-19 14:41 Barbara Ziaja Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie" - (znak sprawy: FP/ZP/5/2023) - w załączeniu.

Barbara Ziaja

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-12-14 11:05 Barbara Ziaja Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, w załączeniu podaje informację z otwarcia ofert w postępowaniu na: „Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie” – znak sprawy FP/ZP/5/2023.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-14 10:06 Barbara Ziaja Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, w załączeniu podaje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie” – znak sprawy FP/ZP/5/2023.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-12-11 11:00 Barbara Ziaja dotyczy postępowania na: Dostawę energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie - znak sprawy: FP/ZP/5/2023.

W związku z otrzymanymi pytaniami, Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie w załączeniu przesyła pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia, modyfikację treści SWZ oraz poprawiony Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.

Wyjaśnienie oraz zmi [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 296