Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Szacowanie wartości zamówienia: Dostawa sprzętu w ramach projektu pn. ,,Likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnością w dostępie architektonicznym w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku imieniem Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego”.

Deadlines:
Published : 03-12-2023 17:25:00
Placing offers : 06-12-2023 15:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego w związku z realizacją projektu pn. ,,Likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnością w dostępie architektonicznym w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku imieniem Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego”. Dofinansowane w ramach środków PFRON w ramach programu ,,Dostępna przestrzeń publiczna”

Umowa o dofinansowanie PPD/000004/10/D z dnia 17.11.2023 r. .

Zaprasza do złożenia ofert/y niżej wymieniony sprzęt w ramach szacowania wartości zamówienia w terminie do dnia 6.12.2023r. godz. 15.00


Lp.

Nazwa i rodzaj sprzętu

ilość

Minimalne parametry techniczne

1.

Fotel ginekologiczny wraz z Videokolposkopem

i monitorem LCD

1 szt.

Fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości z kolposkopem i monitorem LCD

2.

Waga krzesełkowa z legalizacją

1 szt.

Waga krzesełkowa na kółkach Waga krzesełkowa na kółkach, umożliwiająca zważenie pacjentki z dysfunkcjami narządu ruchu (poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, czy przy pomocy kul łokciowych), czy z problemem zachowania równowagi).

3.

Leżanka z regulacją wysokości

1 szt.

Leżanka 2-sekcyjna z elektryczną regulacją wysokości, pozwalająca na sprawne przejście pacjentki z wózka inwalidzkiego na leżankę.

4.

Podnośnik mobilny

1 szt.

Podnośnik elektryczny mobilny do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów, umożliwiający przeniesienie pacjentki z wózka inwalidzkiego na kozetkę i na fotel ginekologiczny.


Oferty należy kierować poprzez platformę zakupową lub przesłać na adres e-mail: wzielinski@zozmswia.bialystok.pl


Oferta powinna zawierać:

1. Nazwę sprzętu/aparatury

2. Warunki handlowe (wartość netto/brutto zł, stawka podatku VAT %)

3. Termin realizacji: liczba tygodni od chwili otrzymania zamówienia/podpisania umowy.

4. Okres gwarancji.

5. Foldery handlowe określające parametry techniczne. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego informuje, że niniejsze zapytanie służy do szacowania wartości zgodnie z PZP i nie stanowi oferty w celu wybrania wykonawcy do realizacji zamówienia.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Fotel ginekologiczny wraz z Videokolposkopem i monitorem LCD Fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości z kolposkopem i monitorem LCD 1 pc. - (0)
2 Waga krzesełkowa z legalizacją Waga krzesełkowa na kółkach Waga krzesełkowa na kółkach, umożliwiająca zważenie pacjentki z dysfunkcjami narządu ruchu (poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, czy przy pomocy kul łokciowych), czy z problemem zachowania równowagi). 1 pc. - (0)
3 Leżanka z regulacją wysokości Leżanka 2-sekcyjna z elektryczną regulacją wysokości, pozwalająca na sprawne przejście pacjentki z wózka inwalidzkiego na leżankę. 1 pc. - (0)
4 Podnośnik mobilny Podnośnik elektryczny mobilny do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów, umożliwiający przeniesienie pacjentki z wózka inwalidzkiego na kozetkę i na fotel ginekologiczny. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Podać oferowany termin realizacji: liczba tygodni od chwili otrzymania zamówienia/podpisania umowy. (0)
3 Gwarancja - Podać oferowany okres gwarancji. (0)
4 Foldery handlowe określające parametry techniczne. - Załączyć do oferty Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 358