Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PP/93/2023 Sukcesywna dostawa mebli biurowych i wyposażenia dodatkowego dla KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy, PP/93/2023

Deadlines:
Published : 01-12-2023 13:26:00
Placing offers : 08-12-2023 11:00:00
Offers opening : 08-12-2023 12:00:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

KPEC Sp. z o.o. zaprasza Wykonawców do składania ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: 

Sukcesywna dostawa mebli biurowych i wyposażenia dodatkowego dla KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Szczegółowy opis przedmiotu oraz pozostałe dokumenty przetargowe znajdują się w Załącznikach do postępowania.


Kryterium wyboru oferty jest:

 cena - 70 pkt.

termin realizacji - 30 pkt. 

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 08.12.2023 r. do godz. 11:00.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: Sukcesywna dostawa mebli biurowych i wyposażenia dodatkowego dla KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty".


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 220.84 2023-12-01 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 20.01 2023-12-01 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia_meble biurowe_ost.pdf pdf 577.42 2023-12-01 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz oferta.docx docx 32.1 2023-12-01 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf pdf 194.05 2023-12-01 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku wpisu na listę.docx docx 19.14 2023-12-01 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - do umowy na meble biurowe 2023.docx docx 26.29 2023-12-01 13:26:00 Proceeding
2023-12-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 148.92 2023-12-12 12:04:29 Public message

Announcements

2023-12-12 12:04 Izabela Smejlis Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku:

2023-12-12 Zawiadomi [...].pdf

2023-12-08 08:34 Izabela Smejlis The message was withdrawn by the Buyer.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sukcesywna dostawa mebli biurowych i wyposażenia dodatkowego dla KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Uprawnienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia w Załączniku nr 2 Formularzu oferty Attachment required (0)
3 Wiedza i doświadczenie - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia w Załączniku nr 2 Formularzu oferty Attachment required (0)
4 Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia w Załączniku nr 2 Formularzu oferty (0)
5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia w Załączniku nr 2 Formularzu oferty Attachment required (0)
6 Aktualny odpis z właściwego rejestru - Wykonawca winien załączyć Aktualny odpis z właściwego rejestru Attachment required (0)
7 Brak podstawy wykluczenia - ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia o braku wpisu na listę - Załącznika nr 4 do SWZ Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 308