Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.271.46.2023 Zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu i aparatury w ramach realizowanego programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zadania pn: „Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów”.

Aurelia Wójcik
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 01-12-2023 11:13:00
Placing offers : 15-01-2024 10:00:00
Offers opening : 15-01-2024 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 757.05 2023-12-01 11:13:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 6697.7 2023-12-01 11:13:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 opublikowane w DUUE.pdf pdf 786.56 2023-12-26 12:49:13 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 2.pdf pdf 835.69 2023-12-26 12:51:35 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane.pdf pdf 771.95 2023-12-14 14:03:33 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ.zip zip 562.6 2023-12-14 14:09:17 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 3.zip zip 2140.36 2024-01-05 13:47:50 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 481.51 2024-01-15 12:25:43 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 3.pdf pdf 364.96 2024-01-25 14:08:44 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 590.04 2024-02-05 13:55:22 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 312.77 2024-01-15 10:00:00 Public message

Announcements

2024-02-05 13:55 Aurelia Wójcik informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-25 14:08 Aurelia Wójcik informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w zadaniu nr 3

informacja o unieważ [...].pdf

2024-01-15 12:25 Aurelia Wójcik informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-15 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinanowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-01-05 13:47 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 3

zapytanie i wyjaśnie [...].zip

2023-12-26 12:51 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 2

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

2023-12-26 12:49 Aurelia Wójcik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-12-14 14:09 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ

zapytanie i wyjaśnie [...].zip

2023-12-14 14:03 Aurelia Wójcik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 820