Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KI.271.8.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2024 r.

Sebastian Kątek
Gmina Fredropol
Deadlines:
Published : 01-12-2023 09:55:00
Placing offers : 03-01-2024 10:00:00
Offers opening : 03-01-2024 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS231-727079-pl-ts.pdf pdf 542.87 2023-12-01 09:55:00 Proceeding
zał. nr 2 -formularz-JEDZ.doc doc 163 2023-12-01 09:55:00 Proceeding
zał. nr 3 formularz ofertowy.doc doc 162 2023-12-01 09:55:00 Proceeding
zał. nr 4 grupa kapitałowa.doc doc 37.5 2023-12-01 09:55:00 Proceeding
zał. nr 5 - wykaz wykonanych usług.doc doc 48.5 2023-12-01 09:55:00 Proceeding
zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzen technicznych.doc doc 70 2023-12-01 09:55:00 Proceeding
zał. nr 7 - zobowiazanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 41.5 2023-12-01 09:55:00 Proceeding
SWZ odpady Fredropol 2024.doc doc 337 2023-12-01 09:55:00 Proceeding
zał. nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc doc 193.5 2023-12-01 09:55:00 Proceeding
zał. nr 8 - oświadczenie wskazujące, które usługi wykonaja poszczególni wykonawcy.doc doc 32 2023-12-01 09:55:00 Proceeding
zał. nr 9 umowa zam.doc doc 285.5 2023-12-01 09:55:00 Proceeding
zał. nr 10 umow niezam.doc doc 139 2023-12-01 09:55:00 Proceeding
zał. nr 11 Oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji_zawartych_w_JEDZ.doc doc 32 2023-12-01 09:55:00 Proceeding
zał. nr 12 nr postepowania.doc doc 31 2023-12-01 09:55:00 Proceeding
zał. nr 13 - Umowa powierzenia przetwarzania danych.doc doc 50 2023-12-01 09:55:00 Proceeding
zał. nr 14 oswiadczenie umowa o pracę.doc doc 50 2023-12-01 09:55:00 Proceeding
informacja o treści złożonych ofert.pdf pdf 148.97 2024-01-03 13:08:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i ofertach odrzuconych.pdf pdf 126.14 2024-01-18 10:18:55 Public message

Announcements

2024-01-18 10:18 Sebastian Kątek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-03 13:08 Sebastian Kątek Informacja o treści złożonych ofert

informacja o treści [...].pdf

2024-01-03 12:54 Sebastian Kątek The message was withdrawn by the Buyer.
2024-01-03 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
dla części I: 1 131 580,62 zł brutto
dla części II: 130 749,12 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 906