Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 21/TP/2023 Dostawa oprogramowania zarządzania sytuacją kryzysową VRS

Zamówienia Publiczne
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Deadlines:
Published : 30-11-2023 14:35:00
Placing offers : 08-12-2023 09:00:00
Offers opening : 08-12-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.49 2023-11-30 14:35:00 Proceeding
Część I IDW.pdf pdf 793.46 2023-11-30 14:35:00 Proceeding
Część II Wzór umowy.docx docx 55.3 2023-11-30 14:35:00 Proceeding
CZĘŚĆ III Opis przedmiotu zamowienia.zip zip 950.72 2023-11-30 14:35:00 Proceeding
PassMark CPU Benchmarks.pdf pdf 478.54 2023-11-30 14:35:00 Proceeding
PassMark Video Card (GPU) .pdf pdf 339.03 2023-11-30 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty.doc doc 59 2023-11-30 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-ilosciowy.xlsx xlsx 26.59 2023-11-30 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wstępne ośw. dot. podstaw wykluczenia 125.1.doc doc 63 2023-11-30 14:35:00 Proceeding
2 informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 395.89 2023-12-08 11:59:28 Public message
4.1 informacja_o_wyborze_oferty_na_strone_www.pdf pdf 535.47 2023-12-29 09:57:03 Public message

Announcements

2023-12-29 09:57 Zamówienia Publiczne Wynik postępowania.

4.1 informacja_o_wyb [...].pdf

2023-12-08 11:59 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

2 informacja_z_otwar [...].pdf

2023-12-08 09:00 Buyer message Kwota którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 824 100,00 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 309