Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZIF.271.34.2023 Przebudowa dróg gminnych ul. J. Słowackiego i ul. R. Traugutta w Kamiennej Górze.

Katarzyna Kwiatkowska
Urząd Miasta Kamienna Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Deadlines:
Published : 30-11-2023 11:04:00
Placing offers : 15-12-2023 09:00:00
Offers opening : 15-12-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_o_zamówieniu_2023_BZP 00523724_01.pdf pdf 122.28 2023-11-30 11:04:00 Proceeding
SWZ_ZIF_271_34_2023.pdf pdf 1205.27 2023-11-30 11:04:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_i_2_do_SWZ_ZIF_271_34_2023.docx docx 64.49 2023-11-30 11:04:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_do_SWZ_ZIF_271_34_2023.docx docx 54.17 2023-11-30 11:04:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_do_SWZ_ZIF_271_34_2023.docx docx 53.8 2023-11-30 11:04:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_6_i_7_do_SWZ_ZIF_271_34_2023.docx docx 60.25 2023-11-30 11:04:00 Proceeding
Załączniki_do_OPZ_SWZ_ZIF_271_34_2023.zip zip 193731.03 2023-11-30 11:04:00 Proceeding
odpowiedzi_na_pytania_zmiana_SWZ_ZIF_271_34_2023_11122023.pdf pdf 521.3 2023-12-11 10:32:59 Public message
odpowiedzi_na_pytania_zmiana_SWZ_ZIF_271_34_2023_06122023.pdf pdf 461.32 2023-12-06 15:13:26 Public message
Dokumentacja_06122023.zip zip 83820.23 2023-12-06 15:13:26 Public message
odpowiedzi_na_pytania_SWZ_ZIF_271_34_2023_13122023.pdf pdf 439.7 2023-12-13 13:49:28 Public message
informacja z otwarcia ofert_ZIF_271_34_2023_15122023.pdf pdf 285.58 2023-12-15 09:22:43 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_ZIF_271_34_2023_17012024.pdf pdf 366.28 2024-01-17 12:42:17 Public message

Announcements

2024-01-17 12:42 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączniku przekazuje informację o rozstrzygnięciu postępowania na przebudowę dróg gminnych ul. J. Słowackiego i ul. R. Traugutta w Kamiennej Górze.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-15 09:22 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączniku przekazuje informację o otwartych ofertach w postępowaniu na przebudowę dróg gminnych ul. J. Słowackiego i ul. R. Traugutta w Kamiennej Górze.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-15 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 12.275.000,00 zł brutto.
2023-12-13 13:49 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączniku przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na przebudowę ul. J. Słowackiego i ul. R. Traugutta w Kamiennej Górze.

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

2023-12-11 10:32 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączniku przekazuje odpowiedzi na pytania i zmiany dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na przebudowę ul. J. Słowackiego i ul. R. Traugutta w Kamiennej Górze.

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

2023-12-06 15:13 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączniku przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na przebudowę ul. J. Słowackiego i ul. R. Traugutta w Kamiennej Górze.

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

Dokumentacja_0612202 [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 792