Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-PN/UE/32/23 Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku – dostawa aparatów USG, aparatu RTG oraz stacji opisowej

Deadlines:
Published : 08-12-2023 09:28:00
Placing offers : 26-01-2024 11:00:00
Offers opening : 26-01-2024 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
8. Ogłoszenie o zamówieniu zmiana 2023-OJS238-750161-pl.pdf pdf 1229.92 2023-12-11 10:42:48 Proceeding
4. SWZ.pdf pdf 763.28 2023-12-08 09:28:00 Proceeding
4. Załączniki do SWZ.zip zip 652.93 2023-12-08 09:28:00 Proceeding
7. Ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS237-745943-pl.pdf pdf 1181.06 2023-12-08 09:28:00 Proceeding
14. Ogłoszenie o zamówieniu zmiana 2024-OJS004-008020-pl.pdf pdf 1231.77 2024-01-05 10:43:05 Proceeding
15. Informacja o zmianie terminu składania ofert.pdf pdf 563.66 2024-01-05 10:42:36 Public message
21. Ogłoszenie o wyniku - unieważnieniu Części nr 4 2024-OJS014-038945-pl.pdf pdf 310 2024-01-19 09:20:18 Public message
18. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części nr 4.pdf pdf 256.15 2024-01-19 09:20:18 Public message
22. Ogłoszenie o zamówieniu zmiana 2024-OJS014-038779-pl.pdf pdf 1220.76 2024-01-19 09:34:34 Public message
23. Informacja o zmianie terminu składania ofert.pdf pdf 565.42 2024-01-19 09:34:34 Public message
24. Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 641.02 2024-01-19 09:34:34 Public message
25. Informacja o zmianie treści SWZ.pdf pdf 563.4 2024-01-19 09:34:34 Public message
26. ZMIANA SWZ.zip zip 882.96 2024-01-19 09:34:34 Public message
4. Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy ZMIENIONY_2.docx docx 44.39 2024-01-19 14:55:38 Public message
27. Wyjaśnienia treści SWZ_cd.pdf pdf 390.26 2024-01-19 14:55:38 Public message
34. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 397.57 2024-01-26 11:38:54 Public message
48. Zawiadomienie o wyborze oferty - strona.pdf pdf 692.63 2024-02-13 13:30:48 Public message
55. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2024-OJS047-00137216-pl-ts.pdf pdf 119.79 2024-04-03 11:27:03 Public message

Announcements

2024-04-03 11:27 Eliza Kruk Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

55. Ogłoszenie o udz [...].pdf

2024-02-13 13:30 Eliza Kruk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

48. Zawiadomienie o [...].pdf

2024-01-26 11:38 Eliza Kruk Informacja z otwarcia ofert

34. Informacja z otw [...].pdf

2024-01-26 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 975 240 zł brutto.
2024-01-19 14:55 Eliza Kruk Wyjaśnienia treści SWZ - ciąg dalszy. Zaktualizowany Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy.

4. Załącznik nr 5 do [...].docx

27. Wyjaśnienia treś [...].pdf

2024-01-19 09:34 Eliza Kruk Wyjaśnienia treści SWZ. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Informacja o zmianie terminu składania ofert. Informacja o zmianie SWZ

22. Ogłoszenie o zam [...].pdf

23. Informacja o zmi [...].pdf

24. Wyjaśnienia treś [...].pdf

25. Informacja o zmi [...].pdf

26. ZMIANA SWZ.zip

2024-01-19 09:20 Eliza Kruk Ogłoszenie o unieważnieniu Części nr 4

21. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

18. Zawiadomienie o [...].pdf

2024-01-05 10:42 Eliza Kruk Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianie terminu związania ofertą.

15. Informacja o zmi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1952