Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-291-5159/2023-2 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju w latach 2024-2027

Deadlines:
Published : 29-11-2023 11:07:00
Placing offers : 29-12-2023 10:00:00
Offers opening : 29-12-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 863.35 2023-11-29 11:07:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 526.96 2023-11-29 11:07:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 2999.28 2023-11-29 11:07:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 121.73 2023-12-29 10:53:37 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 141.63 2024-01-18 12:04:06 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 109.69 2024-01-30 12:06:06 Public message

Announcements

2024-01-30 12:06 Paulina Żurek Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2024-01-18 12:04 Paulina Żurek Zawiadomienie o wyniku postępowania.

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2023-12-29 10:53 Paulina Żurek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-29 09:14 Marek Jop Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
Część 1 – 3 661 236,78 zł
Część 2 – 4 349 743,82 zł
Część 3 – 3 567 626,21 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 586