Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.18.2023 Odnowa i zagospodarowanie stawu w Turwi - II przetarg

Agnieszka Maćkowiak
Gmina Kościan
Deadlines:
Published : 28-11-2023 12:19:00
Placing offers : 15-12-2023 09:00:00
Offers opening : 15-12-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ staw turew.pdf pdf 743.05 2023-11-28 12:19:00 Proceeding
Formularze.docx docx 70.22 2023-11-28 12:19:00 Proceeding
STWiOR_Staw Turew.pdf pdf 1169.74 2023-11-28 12:19:00 Proceeding
Przedmiar robót_Staw Turew.pdf pdf 68.14 2023-11-28 12:19:00 Proceeding
Projekt budowlany.zip zip 1893.25 2023-11-28 12:19:00 Proceeding
Uzgodnienie.zip zip 1482.58 2023-11-28 12:19:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy staw.pdf pdf 417.85 2023-11-28 12:19:00 Proceeding
2023_BZP 00518185_01.pdf pdf 166.89 2023-11-28 12:21:42 Public message
Odpowiedzi staw.docx docx 779.46 2023-12-11 08:34:47 Public message
informacja z otwarcia ofert staw.docx docx 782.45 2023-12-15 11:03:19 Public message
Zawiadomienie wybór strona postępowania.docx docx 786.48 2024-01-08 13:53:17 Public message

Announcements

2024-01-08 13:53 Agnieszka Maćkowiak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie wybór [...].docx

2023-12-15 11:03 Agnieszka Maćkowiak Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

2023-12-15 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 200.000,00 zł brutto.
2023-12-11 08:34 Agnieszka Maćkowiak Wyjaśnienia treści SWZ - 11.12.2023 r.

Odpowiedzi staw.docx

2023-11-28 12:21 Agnieszka Maćkowiak Ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane w BZP w dniu 28.11.2023 r.

2023_BZP 00518185_01 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 823