Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/2023 Całodobowe strzeżenie terenu Targowiska nr 1, ul. Wojska Polskiego 32/34 w Aleksandrowie Łódzkim

Deadlines:
Published : 27-11-2023 17:48:00
Placing offers : 07-12-2023 10:00:00
Offers opening : 07-12-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 109.2 2023-11-27 17:48:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7.2023.pdf pdf 658.09 2023-11-27 17:48:00 Proceeding
Załącznik 5 wzór umowy.pdf pdf 275.79 2023-11-27 17:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 OPZ.pdf pdf 263.18 2023-11-27 17:48:00 Proceeding
Załączniki nr 2,3,4,6,7,8.docx docx 52.7 2023-11-27 17:48:00 Proceeding
Informacja z otwarcia 07.12.2023.pdf pdf 437.62 2023-12-08 08:04:07 Public message
Wynik postępowania.pdf pdf 472.89 2023-12-14 15:30:40 Public message

Announcements

2023-12-14 15:30 Użytkownik APM Informacja o wyniku postępowania

Wynik postępowania.p [...].pdf

2023-12-08 08:04 Użytkownik APM Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-07 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie - 304 000,00

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 289