Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa serwisowa sprzętu laboratoryjnego

Katarzyna Jędrychowska
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 24-11-2023 10:23:00
Placing offers : 28-11-2023 10:20:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową na stronie https://platformazakupowa.pl/.

2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.

4. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie konkretnego zamówienia, a Dostawca/Wykonawca składający ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.

5. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu /dojazdu leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy.

6. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z towarem pod wskazany przez Zamawiającego adres w zamówieniu.

7. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Dostawcy/Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

8. Termin wykonania usługi  w okresie od 05.-08.12.2023

9. Gwarancja minimum 12 miesięcy

10. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacja. Akceptując powyższe warunki Oferent wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RODO.docx docx 14.62 2023-11-24 10:23:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa serwisowa - przegląd Sekwenator kapilarny 3500 1 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844, Poznań
(0)
2 Usługa serwisowa-przegląd z kalibracją. 7500 Real Time PCR System 1 pc. - (0)
3 Usługa serwisowa - przegląd Termocykler Gene Amp PCR 2 pc. - (0)
4 Usługa serwisowa - przegląd Termocykler HID Veriti 96- Well 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2699 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dojazdu - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Oświadczenie - OŚWIADCZENIE, Oświadczam ,że nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art.7 ust. 1 w zw. z ust.9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2023r. poz. 1497 z późn.zm.) (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 196