Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/84/2023 Dostawa kruszywa na rok 2024.

Deadlines:
Published : 24-11-2023 11:59:00
Placing offers : 29-11-2023 13:00:00
Offers opening : 29-11-2023 13:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty na usługę dostawy kruszywa
w roku 2024.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o.


Opis przedmiotów zamówienia.

1.    Dostawa kruszywa.

1)    Piasek powinien spełniać następujące kryteria:

a)    Uziarnienie U>=4 i krzywiznę 1:3 wg Normy PN-91 B – 06714/15, bez frakcji pylistych, gliniastych i kamieni;

b)    Orientacyjna ilość piasku do przywozu w roku 2024 wynosi ~3000 t;

c)    Lokalizacja dostaw:    ul. Nad Prosną 28-34, 62-800 Kalisz (30% dostaw);

                                          ul. Złota 68, 62-800 Kalisz (70% dostaw).

2)    Piasek budowlany

a)    Orientacyjna ilość piasku do przewozu w roku 2024 wynosi ~ 30 t;

b)    Lokalizacji dostaw: ul. Na Prosną 28-34, 62-800 Kalisz (100% dostaw).

3)    Tłuczeń/niesort granitowy powinien spełniać następujące kryteria:

a)    Uziarnienie 0-31,5mm;

b)    Orientacyjna ilość tłucznia/kruszywa do przywozu w roku 2024 wynosi ~200t;

c)    Lokalizacja dostaw: ul. Nad Prosną 28-34, 62-800 Kalisz (80% dostaw).

                                                            ul. Złota 68, 62-800 Kalisz (20% dostaw).


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
pismo przewodnie do zapytania ofertowego.docx docx 33.31 2023-11-24 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 60.5 2023-11-24 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Umowa.docx docx 35.23 2023-11-24 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - D132 Regulamin Porządkowy PWiK.docx docx 130.85 2023-11-24 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - OŚWIADCZENIE.docx docx 14 2023-11-24 11:59:00 Proceeding
Załączniki nr 4 - 6.docx docx 36.26 2023-11-24 11:59:00 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 289.06 2023-11-30 09:58:01 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania - kruszywo.pdf pdf 910.67 2023-12-05 14:00:33 Public message

Announcements

2023-12-05 14:00 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2023-11-30 09:58 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2023-11-29 12:48 Anna Kędzia Link do transmisji online z otwarcia postępowania: https://youtube.com/live/Hnut47aXREI?feature=share

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa dostawy piasku (piasek + dostawa) - 1 metric ton - (0)
2 Usługa dostawy piasku budowlanego (piasek + dostawa) - 1 metric ton - (0)
3 Usługa dostawy niesortu granitowego/tłucznia (niesort + dostawa) - 1 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3190 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Koszty dodatkowe - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, (0)
6 Realizacja dostawy - 1 dzień roboczy od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 334