Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/83/2023 Usługi transportowe na rok 2024.

Deadlines:
Published : 24-11-2023 13:16:00
Placing offers : 29-11-2023 13:30:00
Offers opening : 29-11-2023 13:40:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi o przedstawienie oferty na usługi transportowe
na rok 2024.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.

Opis przedmiotów zamówienia.

1.    Przedmiotem postępowania są usługi transportowe w roku 2024, polegające na przewozach towarów taborem samochodowym na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę, obejmujące:
1)    Odbiór i wywóz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych (wpustów   ulicznych) – kod odpadu 20 03 06 
(odbiór: ul. Złota 68, 62-800 Kalisz – wywóz: Orli Staw 2, 62-834 Ceków): 

Ilość wywiezionych odpadów w okresie styczeń - listopad 2023r. wynosiła ok. 361,68 Mg.
2)    Odbiór i wywóz odpadów z remontów i przebudowy dróg – kod odpadu 17 01 81
(odbiór: ul. Nad Prosną 28-34, 62-800 Kalisz – wywóz: ul. Torowa 16, Ociąż, 62-460 Nowe Skalmierzyce).
Ilość wywiezionych odpadów w okresie styczeń - listopad 2023r. wynosiła: 41Mg.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego(91).docx docx 29.53 2023-11-24 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 61.5 2023-11-24 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc doc 87.5 2023-11-24 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - D132 Regulamin Porządkowy PWiK(13).docx docx 132.6 2023-11-24 13:16:00 Proceeding
Załączniki nr 4 - 6.docx docx 36.21 2023-11-24 13:16:00 Proceeding
Zestawienie ofert - transport.pdf pdf 261.64 2023-11-30 09:12:50 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania - transport.pdf pdf 784.11 2023-12-05 13:48:41 Public message

Announcements

2023-12-05 13:48 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2023-12-05 13:47 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania
2023-11-30 09:12 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert - [...].pdf

2023-11-29 13:18 Anna Kędzia Link do transmisji online z otwarcia postępowania: https://youtube.com/live/C1EFaDgdFao?feature=share

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odbiór i wywóz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych (wpustów ulicznych) 1 kurs - z ul. Złota 68 Kalisz do Orli Staw 2 Ceków 1 route - (0)
2 Odbiór i wywóz odpadów z remontów i przebudowy dróg 1 kurs - z ul. Nad Prosną 28-34 Kalisz do ul. Torowa 16 Ociąż Nowe Skalmierzyce 1 route - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3190 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od dnia 01.01.2024r. daty do 31.12.2024r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Odbiór odpadów - w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego (1 dzień roboczy). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 299