Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IPZ.271.16.2023 „miniPAKT – Gminna pracownia komputerowa”

Kaja Kotowicz-Przeorska
Gmina Zakrzewo
Deadlines:
Published : 23-11-2023 14:13:00
Placing offers : 01-12-2023 10:00:00
Offers opening : 01-12-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.53 2023-11-23 14:13:00 Proceeding
IPZ.271.16.2023 - SWZ.pdf pdf 748.43 2023-11-23 14:13:00 Proceeding
IPZ.271.16.2023_Załączniki do SWZ.zip zip 1273.9 2023-11-23 14:13:00 Proceeding
IPZ.271.16.2023 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 152.84 2023-12-01 13:54:33 Public message
IPZ.271.16.2023 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf pdf 181.73 2023-12-05 12:43:16 Public message

Announcements

2023-12-05 12:43 Kaja Kotowicz-Przeorska Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania IPZ.271.16.2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku.

IPZ.271.16.2023 Rozs [...].pdf

2023-12-01 13:54 Kaja Kotowicz-Przeorska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert IPZ.271.16.2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku.

IPZ.271.16.2023 Info [...].pdf

2023-12-01 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 200 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 305