Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 22/PN/2023 Usługa ochrony, dozoru mienia i obsługi portiernio-recepcji w obiektach Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

Zamówienia Publiczne
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Deadlines:
Published : 23-11-2023 13:24:00
Placing offers : 03-01-2024 09:00:00
Offers opening : 03-01-2024 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.xml xml 131.52 2023-11-27 09:39:11 Proceeding
SWZ.zip zip 1486.34 2023-11-23 13:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 638.68 2023-11-23 13:24:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ z dnia 24.11.2023.pdf pdf 527.24 2023-11-27 09:31:50 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 648.17 2023-11-27 09:31:50 Public message
1. Pytania i odpowiedzi zamawiającego.pdf pdf 550.37 2023-12-13 11:43:13 Public message
Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 278.43 2023-12-13 11:43:13 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 653.46 2023-12-13 11:43:13 Public message
2 Informacja z otwarcia www.pdf pdf 504.89 2024-01-03 12:40:11 Public message
4.1 informacja_o_wyborze_oferty_na_strone_www (1).pdf pdf 469.83 2024-01-12 12:25:23 Public message

Announcements

2024-01-12 12:25 Zamówienia Publiczne Rozstrzygnięcie postępowania

4.1 informacja_o_wyb [...].pdf

2024-01-03 12:40 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

2 Informacja z otwar [...].pdf

2024-01-03 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 612 401,92 zł. brutto.
2023-12-13 11:43 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi Zamawiającego wraz ze zmianą treści ogłoszenia

1. Pytania i odpowie [...].pdf

Część III OPIS PRZED [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-11-27 09:31 Zamówienia Publiczne Modyfikacja SWZ wraz ze zmianą treści ogłoszenia

Modyfikacja SWZ z dn [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 944