Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/4835/23 Zakup i dostawa leków II

Deadlines:
Published : 27-11-2023 11:37:00
Placing offers : 10-01-2024 10:00:00
Offers opening : 10-01-2024 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
a731d066-96a2-4c8d-b83b-d26db29ffaca ogł. o zamówieniu.pdf pdf 8187.44 2023-11-27 11:37:00 Proceeding
Formularze ofertowe - leki II 24.11.23.xls xls 274 2023-11-27 11:37:00 Proceeding
SWZ leki II 24.11.23.docx docx 152.26 2023-11-27 11:37:00 Proceeding
SWZ leki II 24.11.23.pdf pdf 1295.77 2023-11-27 11:37:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 87.4 2023-11-28 07:21:53 Public message
2023-OJS228-718632-pl ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 8198.3 2023-11-28 13:21:31 Public message
2023-OJS247-782812-pl zmiana ogłoszenia leki II.pdf pdf 8322.72 2023-12-22 11:46:41 Public message
zmiana treści SWZ - terminu składania i otwarcia ofert 22.12.23.pdf pdf 226.93 2023-12-22 11:46:41 Public message
Pytania i odpowiedzi leki II 04.01.2024 - podpis.pdf pdf 675.35 2024-01-04 11:39:12 Public message
Formularz ofertowy zmiana Pakiet 17 - 04.01.24.xlsx xlsx 21.24 2024-01-04 11:39:12 Public message
Sprostowanie treści SWZ.pdf pdf 62.35 2024-01-09 12:17:19 Public message
SWZ leki II 24.11.23.docx docx 152.26 2024-01-09 12:17:19 Public message
załacznik 2 - formularz cenowy.xls xls 266.5 2024-01-09 12:17:19 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 268.04 2024-01-10 14:16:02 Public message
informacja o wyniku postępownia leki II 2023 7.03.24 sig.pdf pdf 957.35 2024-03-07 10:39:26 Public message

Announcements

2024-03-07 10:39 Katarzyna Okoń Informacja o wyniku postępowania Zakup i dostawa leków II.

informacja o wyniku [...].pdf

2024-01-10 14:16 Katarzyna Okoń Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-10 10:00 Buyer message Pakiet 1 Żywienie pozajelitowe - 42415 zł, Pakiet 2 Leki różne - 168890 zł, Pakiet 3 Leki różne - 988 zł, Pakiet 4 Leki różne - 140229 zł, Pakiet 5 Leki różne - 1947 zł, Pakiet 6 Thiopental - 2092 zł, Pakiet 7 Somatostatyna - 1735 zł, Pakiet 8 Leki różne - 216889 zł, Pakiet 9 Leki różne - 254651 zł, Pakiet 10 Leki psychotropowe - 111 zł, Pakiet 11 Cyclosporyna - 159 zł, Pakiet 12 Leki różne - 43856 zł, Pakiet 13 Roztwór do infuzji - 2816 zł, Pakiet 14 Leki różne - 5634 zł, Pakiet 15 Leki różne - 2371 zł, Pakiet 16 Leki różne - 6259 zł, Pakiet 17 Żywienie dojelitowe - 233077 zł, Pakiet 18 Leki różne - 9752 zł, Pakiet 19 Antybiotyki - 33973 zł, Pakiet 20 Płyny do irygacji - 12383 zł, Pakiet 21 Leki różne - 9580 zł, Pakiet 22 Antybiotyki - 25716 zł, Pakiet 23 Leki różne - 4500 zł, Pakiet 24 Methylprednisolon - 889 zł, Pakiet 25 Leki psychotropowe i odurzające - 15787 zł, Pakiet 26 Leki psychotropowe - 2547 zł, Pakiet 27 Leki różne - 110061 zł, Pakiet 28 Immunoglobulina przeciwtężcowa - 307 zł, Pakiet 29 Płyny infuzyjne - 236196 zł, Pakiet 30 Wapno sodowane - 1528 zł, Pakiet 31 Albuminy - 43565 zł, Pakiet 32 Dobutaminy - 474 zł, Pakiet 33 Leki różne - 6168 zł, Pakiet 34 Formaldehyd 4% buforowany do utrwalania wycinków histopatologicznych - 1633 zł, Pakiet 35 Leki psychotropowe i odurzające - 2557 zł, Pakiet 36 Surowce farmaceutyczne do sporządzenia leków recepturowych - 30886 zł, Pakiet 37 Leki różne - 88104 zł, Pakiet 38 Środki odurzające - 9871 zł, Pakiet 39 Leki różne - 3207 zł, Pakiet 40 Leki różne - 10232 zł, Pakiet 41 Leki różne - 4306 zł, Pakiet 42 Leki różne - 6695 zł, Pakiet 43 Tranexamic acid - 24669 zł, Pakiet 44 Antybiotyki Gąbka z gentamycyną - 5203 zł, Pakiet 45 Surowice - 2236 zł, Pakiet 46 Insuliny - 12694 zł, Pakiet 47 Wyrób medyczny -Avilin spray - 716 zł, Pakiet 48 - Preparaty przeciw odleżynom - 2736 zł.
2024-01-09 12:17 Katarzyna Okoń Sprostowanie treści SWZ

Sprostowanie treści [...].pdf

SWZ leki II 24.11.23 [...].docx

załacznik 2 - formul [...].xls

2024-01-04 11:39 Katarzyna Okoń Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Formularz ofertowy z [...].xlsx

2023-12-22 11:46 Katarzyna Okoń Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 10.01.2024 r. oraz terminu związania ofertą.

2023-OJS247-782812-p [...].pdf

zmiana treści SWZ - [...].pdf

2023-11-28 13:21 Katarzyna Okoń ogłoszenie o zamówieniu

2023-OJS228-718632-p [...].pdf

2023-11-28 07:21 Katarzyna Okoń W załączeniu JEDZ

JEDZ.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1492