Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RRG.271.31.2023 Dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie miasta i gminy Pasym na podstawie biletów miesięcznych, wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, jak również w trakcie ich wsiadania i wysiadania w terminie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Deadlines:
Published : 23-11-2023 10:50:00
Placing offers : 01-12-2023 12:00:00
Offers opening : 01-12-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie miasta i gminy Pasym....pdf pdf 190.86 2023-11-23 10:50:01 Proceeding
SWZ - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie miasta i gminy Pasym w terminie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r..doc doc 1487 2023-11-23 10:50:01 Proceeding
Zał nr 11 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.rar rar 93.2 2023-11-23 10:50:01 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf pdf 233.41 2023-12-01 11:46:16 Public message
Oferta nr 2.zip zip 690.41 2023-12-01 13:16:14 Public message
Oferta nr 3.zip zip 1366.18 2023-12-01 13:16:14 Public message
Oferta nr 4.zip zip 574.06 2023-12-01 13:16:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie miasta i gminy Pasym.doc doc 23 2023-12-01 13:14:46 Public message
Oferta nr 1.zip zip 1618.02 2023-12-01 13:16:14 Public message
Zawiadomienie o wyborze najk. oferty - część I.pdf pdf 574.14 2023-12-28 14:51:54 Public message
Zawiadomienie o wyborze najk. oferty - część III.pdf pdf 579.09 2023-12-28 14:51:54 Public message
Zawiadomienie o wyborze najk. oferty - część II.pdf pdf 734.33 2024-01-02 13:37:40 Public message
Zawiadomienie o wyborze najk. oferty - część IV.pdf pdf 727.18 2024-01-02 13:37:40 Public message
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty - część III.pdf pdf 323.35 2024-01-19 13:49:19 Public message
Zawiadomienie o wyb. najk. oferty - Część III - powtórzony wybór.pdf pdf 569.01 2024-01-30 14:17:06 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 135.74 2024-02-09 14:00:34 Public message
Protokół z postępowania.pdf pdf 516.94 2024-05-24 10:13:01 Public message

Announcements

2024-05-24 10:13 Tomasz Lachowicz Protokół z postępowania

Protokół z postępowa [...].pdf

2024-02-09 14:00 Tomasz Lachowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-01-30 14:17 Tomasz Lachowicz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część III - powtórzony wybór

Zawiadomienie o wyb. [...].pdf

2024-01-19 13:49 Tomasz Lachowicz Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty - część III

Informacja o unieważ [...].pdf

2024-01-02 13:37 Tomasz Lachowicz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część II i IV

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-28 14:51 Tomasz Lachowicz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I i III

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-01 13:16 Tomasz Lachowicz Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający - Gmina Pasym udostępnia oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie miasta i gminy Pasym na podstawie biletów miesięcznych, wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, jak również w trakcie ich wsiadania i wysiadania w terminie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r."

Oferta nr 2.zip

Oferta nr 3.zip

Oferta nr 4.zip

Oferta nr 1.zip

2023-12-01 13:14 Tomasz Lachowicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2023-12-01 11:46 Tomasz Lachowicz Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 691