Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: : 2023/BZP 00505075 Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie I półrocza 2024r. (sześciu miesięcy) z podziałem na V zadań

Przemysław Tomasiuk
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Department: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
Deadlines:
Published : 23-11-2023 08:21:00
Placing offers : 30-11-2023 10:00:00
Offers opening : 30-11-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dbeb3b-cff2-8507-418e-c90011147144(1)-ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.04 2023-11-23 08:21:00 Proceeding
Oferta - załącznik 1.odt odt 37.9 2023-11-23 08:21:00 Proceeding
SWZ z załącznikami na dostawy produktów spożywczych na I półrocze 2024r. - V zadań.pdf pdf 499.18 2023-11-23 08:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - formularz cenowy - różne art. spożywcze.odt odt 40.52 2023-11-23 08:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2b - formularz cenowy na produkty mleczarskie.odt odt 32.61 2023-11-23 08:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2c - formularz cenowy na mięso, wędliny i drób.odt odt 39.9 2023-11-23 08:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2d - formularz cenowy na dostawy mrozonek.odt odt 29.33 2023-11-23 08:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2e - formularz cenowy na dostawy pieczywa.odt odt 28.76 2023-11-23 08:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 125 ust 1 PZP.odt odt 38.34 2023-11-23 08:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw.odt odt 24.61 2023-11-23 08:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub nieprzynależności do grupy kapitałowej.odt odt 24.32 2023-11-23 08:21:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie Wykonawcy udostępniającego zasoby(jeśli dotyczy).odt odt 25.46 2023-11-23 08:21:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Projekt umowy.odt odt 56.68 2023-11-23 08:21:00 Proceeding
Kwota na sfinansowanie zamówienia - I półrocze 2024r..pdf pdf 115.8 2023-11-30 10:00:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 30.11.2023r..pdf pdf 152.07 2023-11-30 13:10:02 Public message
Informacja o wyborze oferty na dostawy różnych produktów spożywczych - V zadań.pdf pdf 123.98 2023-12-06 14:09:59 Public message
2024_BZP 00028081_01- ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 158.22 2024-01-11 12:46:51 Public message

Announcements

2024-01-11 12:46 Przemysław Tomasiuk Informacja o wyniku postępowania.

2024_BZP 00028081_01 [...].pdf

2023-12-06 14:09 Przemysław Tomasiuk Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-30 13:10 Przemysław Tomasiuk Informacja z otwarcia.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-30 10:00 Przemysław Tomasiuk Informacja kwocie.

Kwota na sfinansowan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 302