Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00506912 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r. - grupa taryfowa G12w

DPS Tonowo
Powiat Żniński Department: Dom Pomocy Społecznej w Tonowie
Deadlines:
Published : 22-11-2023 20:58:00
Placing offers : 30-11-2023 10:00:00
Offers opening : 30-11-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.39 2023-11-22 20:58:00 Proceeding
SWZ_DPS_TONOWO.pdf pdf 383.32 2023-11-22 20:58:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 40.28 2023-11-22 20:58:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 40.15 2023-11-22 20:58:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty z Formularzem cenowym.doc doc 118 2023-11-22 20:58:00 Proceeding
Zal_3_Oswiadczenie_wykonawcy art. 125.doc doc 75.5 2023-11-22 20:58:00 Proceeding
Zal_4_Oswiadczenie_wspolnie art. 117.docx docx 22.63 2023-11-22 20:58:00 Proceeding
Zal_5_Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 303.84 2023-11-22 20:58:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 27.87 2023-11-22 20:58:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 28.63 2023-11-30 10:05:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 33.9 2023-11-30 13:03:49 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 171.82 2023-12-04 14:47:29 Public message

Announcements

2023-12-04 14:47 DPS Tonowo Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-11-30 13:03 DPS Tonowo Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-30 10:05 DPS Tonowo Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 257