Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rl.271.19.2023 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla grupy zakupowej Gminy Jaświły w 2024 roku

Ryszard Prolan
Gmina Jaświły
Deadlines:
Published : 22-11-2023 15:42:00
Placing offers : 30-11-2023 10:00:00
Offers opening : 30-11-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.BES.pdf pdf 371.46 2023-11-22 15:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 25.84 2023-11-22 15:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.docx docx 16.92 2023-11-22 15:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy o podstawach wykluczenia.docx docx 18.29 2023-11-22 15:42:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby.docx docx 15.27 2023-11-22 15:42:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz obiektów.docx docx 15.17 2023-11-22 15:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ- wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 20.99 2023-11-22 15:42:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 134.69 2023-11-22 15:42:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy.docx docx 40.93 2023-11-22 15:42:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 38.3 2023-11-30 12:35:22 Public message
Informacja o wyborze oferty.BES.pdf pdf 222.74 2023-12-06 15:05:58 Public message

Announcements

2023-12-06 15:05 Ryszard Prolan W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego dla grupy zakupowej Gminy Jaświły w 2024 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-30 12:35 Ryszard Prolan W załączniku Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-30 10:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 649 897,60 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 368