Proceeding: 2023/BZP 00513568/01 „Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym na terenie Gminy Tuchów w 2024 roku” - ZP – 271‐ 20/2023

Zamówienia Publiczne
Gmina Tuchów
Deadlines:
Published : 24-11-2023 14:06:00
Placing offers: 30-11-2023 10:00:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Gmina Tuchów informuje, że niniejsze postępowanie na „Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym na terenie Gminy Tuchów w 2024 roku” - ZP – 271‐ 20/2023 prowadzone jest w TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Zamawiający komunikuje się w postępowaniu jedynie z Wykonawcą, którego zaprasza do negocjacji, tj.  TAURON Nowe Technologie S.A., Plac Powstańców Śląskich 20 53-314 Wrocław, NIP: 8991076556.

W postępowaniu nie składa się ofert. Zamawiający upublicznia postępowanie (widoczne jest ono dla wszystkich odwiedzających stronę zamówień Zamawiającego), jednak postępowanie nie jest przeznaczone dla żadnego innego wykonawcy oprócz TAURON Nowe Technologie S.A., Plac Powstańców Śląskich 20 53-314 Wrocław, NIP: 8991076556. Z tego też powodu Zamawiający nie będzie odpowiadał na korespondencję przysyłaną przez niezaproszonych Wykonawców.

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Postępowanie wystawiła: Anna Samelzon-Janisz

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2023BZP 0051356801 z dnia 2023-11-24.pdf pdf 58.26 2023-11-24 14:06:00 Proceeding
Zaproszenie do negocjacji_ZP-271- 20_2023.pdf pdf 161.39 2023-11-24 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji_ZP-271- 20_2023_PROJEKT UMOWY.docx docx 59.93 2023-11-24 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do zaproszenia do negocjacji_ZP-271- 20_2023 _OŚWIADCZENIE WYKLUCZENIE.docx docx 32.75 2023-11-24 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do zaproszenia do negocjacji_ZP-271- 20_2023 _OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIE WARUNKÓW.docx docx 25.87 2023-11-24 14:06:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023BZP 0055233801 z dnia 2023-12-14.pdf pdf 60.57 2023-12-14 11:53:07 Public message

Announcements

2023-12-14 11:53 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie nr 2023BZ [...].pdf

The number of page views: 207