Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.29.2023.IM Przebudowa drogi dla pieszych i rowerów znajdującej się w ciągu drogi gminnej nr 104039G ul. Sienkiewicza w Łebie

Iwona Mielewczyk
Gmina Miejska Łeba
Deadlines:
Published : 22-11-2023 09:15:00
Placing offers : 08-12-2023 11:00:00
Offers opening : 08-12-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 280.000,00zł brutto

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 6 - projekt umowy.pdf pdf 303.91 2023-11-22 09:15:00 Proceeding
Załącznik 10 do SWZ.pdf pdf 155.47 2023-11-22 09:15:00 Proceeding
Załącznik 9 do SWZ.pdf pdf 173.11 2023-11-22 09:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 394.47 2023-11-22 09:15:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.21 2023-11-22 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 7.zip zip 1433.84 2023-11-22 09:15:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_nr.pdf pdf 145 2023-11-23 08:59:34 Public message
Załączniki edytowalne.docx docx 39.29 2023-12-08 08:28:22 Public message
Załącznik 10 do SWZ.docx docx 18.83 2023-12-08 08:28:22 Public message
Załącznik 9 do SWZ.docx docx 18.78 2023-12-08 08:28:22 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 64.76 2023-12-08 11:33:02 Public message
zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 120.23 2023-12-08 13:34:29 Public message

Announcements

2023-12-08 13:34 Iwona Mielewczyk Zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-08 11:33 Iwona Mielewczyk Zamieszczono zestawienie ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2023-12-08 08:28 Iwona Mielewczyk Zamieszczono załączniki do SWZ w wersji edytowalnej

Załączniki edytowaln [...].docx

Załącznik 10 do SWZ. [...].docx

Załącznik 9 do SWZ.d [...].docx

2023-11-23 08:59 Iwona Mielewczyk Zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu opublikowane z BZP

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 600