Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IPZ.271.15.2023 „Przebudowa drogi w Drożyskach Wielkich i budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kujańskiej w Zakrzewie”

Kaja Kotowicz-Przeorska
Gmina Zakrzewo
Deadlines:
Published : 22-11-2023 08:52:00
Placing offers : 13-12-2023 10:00:00
Offers opening : 13-12-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IPZ.271.15.2023 - SWZ.pdf pdf 558.25 2023-11-22 08:52:00 Proceeding
Promesa_wstepna_ffa753ab-e0d0-4a53-8ccf-08dbb579fb02-sig-sig.pdf pdf 866.33 2023-11-22 08:52:00 Proceeding
IPZ.271.15.2023_Załączniki do SWZ.zip zip 5874.42 2023-11-22 08:52:00 Proceeding
IPZ.271.15.2023_Załącznik nr 7 do SWZ.zip zip 41532.35 2023-11-22 08:52:00 Proceeding
01_Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 150.03 2023-11-22 08:52:00 Proceeding
01_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.7 2023-11-22 15:02:52 Public message
IPZ.271.15.2023_Zakrzewo - Wyniki.pdf pdf 880.07 2023-11-29 10:02:30 Public message
IPZ.271.15.2023 - Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ.pdf pdf 255.09 2023-12-04 15:32:44 Public message
IPZ.271.15.2023_04.12.23 r.zip zip 2258.4 2023-12-04 15:32:44 Public message
IPZ.271.15.2023 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 136.7 2023-12-13 11:59:55 Public message
IPZ.271.15.2023 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf pdf 190.84 2023-12-19 10:06:44 Public message

Announcements

2023-12-19 10:06 Kaja Kotowicz-Przeorska Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty IPZ.271.15.2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

IPZ.271.15.2023 Rozs [...].pdf

2023-12-13 11:59 Kaja Kotowicz-Przeorska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert IPZ.271.15.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku.

IPZ.271.15.2023 Info [...].pdf

2023-12-13 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 326 530,00 zł brutto.
2023-12-04 15:32 Kaja Kotowicz-Przeorska Zamawiający przekazuje wyjaśnienie oraz modyfikację treści specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

IPZ.271.15.2023 - Wy [...].pdf

IPZ.271.15.2023_04.1 [...].zip

2023-11-29 10:02 Kaja Kotowicz-Przeorska Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie, w oparciu o przeprowadzone badania istniejących gruntów, konieczność ich wymiany w trakcie realizacji robót. W załączeniu do komunikatu przekazano załącznik graficzny.

IPZ.271.15.2023_Zakr [...].pdf

2023-11-22 15:02 Kaja Kotowicz-Przeorska Zamawiający załącza do dokumentów postępowania raz jeszcze ogłoszenie o zamówieniu dotyczące niniejszego postępowania. Zamieszczenie komunikatu wraz z załącznikiem spowodowane jest trwającą awarią systemu e-Zamówienia, która uniemożliwia korzystanie z niego w sposób niezakłócony, co miało wpływ na przebieg postępowania udostępnionego na platformie OpenNexus.

01_Ogłoszenie o zamó [...].pdf

2023-11-22 15:01 Kaja Kotowicz-Przeorska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 818