Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZOF B+R/00018/2023 Dostawa wyświetlaczy wraz z akcesoriami

Deadlines:
Published : 21-11-2023 08:59:00
Placing offers : 29-11-2023 07:00:00
Offers opening : 29-11-2023 07:30:00
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
B+R 0018 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia .pdf pdf 225.84 2023-11-21 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz Ofertowy.docx docx 221.08 2023-11-21 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 208.26 2023-11-21 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 219.83 2023-11-21 08:59:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert B+R 00018.2023.pdf pdf 132.7 2023-11-29 11:01:50 Public message
wybór oferty na stronę.pdf pdf 511.21 2023-11-30 13:49:30 Public message
B+R_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia B+R 00018.pdf pdf 120.74 2024-01-05 15:11:16 Public message

Announcements

2024-01-05 15:11 Beata Stachowiak-Wysoczańska W załączniku ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

B+R_Ogłoszenie o udz [...].pdf

2023-11-30 13:49 Beata Stachowiak-Wysoczańska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór oferty na stro [...].pdf

2023-11-29 11:01 Beata Stachowiak-Wysoczańska Szanowni Państwo, w załączniku informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-29 07:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 42903,84 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 290