Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.19.2023 Dostawa oleju opałowego lekkiego – część I oraz dostawa gazu propan – część II dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Deadlines:
Published : 17-11-2023 14:56:00
Placing offers : 27-11-2023 12:00:00
Offers opening : 27-11-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 112.33 2023-11-17 14:56:00 Proceeding
SWZ.docx docx 99.73 2023-11-17 14:56:00 Proceeding
Zal_nr_1a_i_1b_do_SWZ.docx docx 20.4 2023-11-17 14:56:00 Proceeding
Zal_nr_2a_i_2b_Projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 232 2023-11-17 14:56:00 Proceeding
Zal_nr_3_do_SWZ_Formularz Oferty.docx docx 34.02 2023-11-17 14:56:00 Proceeding
Zal_nr_4_do_SWZ_Wzór_Oświadczeń_składanych_na_podstawie_art. _125_ust._1_ustawy_Pzp.docx docx 29.59 2023-11-17 14:56:00 Proceeding
Zal_nr_5_do_SWZ_Wzór_Oświadczenia_o_aktualności_informacji_w_zakresie_podstaw_wykluczenia.DOC DOC 70 2023-11-17 14:56:00 Proceeding
Zal_nr_6_do_SWZ_Klauzula_informacyjna.docx docx 23.85 2023-11-17 14:56:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia.pdf pdf 156.64 2023-11-27 12:04:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 232.16 2023-11-27 14:09:53 Public message
Informacja o unieważnieniu czesc II.pdf pdf 185.48 2023-11-30 13:19:37 Public message
Informacja o wyborze cz. I.pdf pdf 141.88 2023-12-06 12:47:22 Public message
ogloszenie_o_wyniku_dostawa_oleju_i_gazu.pdf pdf 71.18 2023-12-20 13:02:03 Public message

Announcements

2023-12-20 13:02 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania w ramach części I oraz w ramach części II.

ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2023-12-06 12:47 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części I

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-30 13:19 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania w ramach cz. II

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-11-27 14:09 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-27 12:04 Elżbieta Chojnacka Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 364