Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GK.271.1.11.1.2023.JK Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2025r.

Joanna Kańczewska
Gmina Papowo Biskupie
Deadlines:
Published : 17-11-2023 14:38:00
Placing offers : 30-11-2023 10:00:00
Offers opening : 30-11-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.4 2023-11-17 14:38:00 Proceeding
SWZ_PAPOWO_BISKUPIE_PV.pdf pdf 445.98 2023-11-17 14:38:00 Proceeding
Zal. 1-8.zip zip 555.51 2023-11-17 14:38:00 Proceeding
2023-11-22 Zmiana treści SWZ - podpisana.pdf pdf 163.82 2023-11-22 18:34:22 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 33.53 2023-11-22 18:34:22 Public message
2023-11-22 Odpowiedź na pytania - podpisane.pdf pdf 218.56 2023-11-22 18:46:18 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - podpisane.pdf pdf 170.82 2023-11-30 10:11:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert - podpisana.pdf pdf 274.41 2023-11-30 14:14:45 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf pdf 51.2 2023-11-30 14:37:49 Public message
Zawiadomienie unieważnienie - podpisane.pdf pdf 185.82 2023-11-30 14:37:49 Public message

Announcements

2023-11-30 14:37 Joanna Kańczewska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

Zawiadomienie uniewa [...].pdf

2023-11-30 14:14 Joanna Kańczewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-30 10:11 Joanna Kańczewska Informacja o kwocie na sfinansowanie zadania

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-11-22 18:46 Joanna Kańczewska Odpowiedź na pytania dot. zał. do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

2023-11-22 Odpowiedź [...].pdf

2023-11-22 18:34 Joanna Kańczewska Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2023-11-22 Zmiana tr [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 273