Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.28.2023 Przebudowa przejścia dla pieszych w km 27+514 w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 27+511 do km 27+517 w m. Łazy

Deadlines:
Published : 17-11-2023 14:05:00
Placing offers : 04-12-2023 10:00:00
Offers opening : 04-12-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 425.29 2023-11-17 14:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 813.29 2023-11-17 14:05:00 Proceeding
Załączniki nr (1,2,3 i 4) do SWZ.doc doc 148 2023-11-17 14:05:00 Proceeding
Załączniki nr (5-9) do SWZ.doc doc 108.5 2023-11-17 14:05:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - PFU.pdf pdf 3705.89 2023-11-17 14:05:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.pdf pdf 554.6 2023-11-17 14:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 11 do SWZ-Projektowane P U.docx docx 78 2023-11-17 14:52:13 Proceeding
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 50.51 2023-12-12 14:46:22 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 535.55 2023-12-12 14:46:22 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 206.6 2023-12-12 14:46:22 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 526.57 2023-12-04 10:00:00 Public message

Announcements

2023-12-12 14:46 Marcin Cetnarowicz Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.
Informacja o unieważnieniu postępowania.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

Informacja o unieważ [...].pdf

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-12-04 10:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 402