Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 40605709 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 11/13 przy ul. Daru Pomorza w Gdańsku

Deadlines:
Published : 16-11-2023 18:34:00
Placing offers : 01-12-2023 10:00:00
Offers opening : 01-12-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.



W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
40605709 zapytanie ofertowe.pdf pdf 264.71 2023-11-16 18:34:00 Proceeding
SWZ.zip zip 6499.01 2023-11-16 18:34:00 Proceeding
UMOWA.zip zip 5181.92 2023-11-16 18:34:00 Proceeding
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 40605709.pdf pdf 59.91 2023-12-05 15:43:03 Public message

Announcements

2023-12-05 15:43 Emilia Archacka Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 40605709


Dot. postępowania na: Budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 11/13 przy ul. Daru Pomorza w Gdańsku

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., działając na podstawie pkt XX ust. 3 SWZ, niniejszym informuje o wyniku postepowania na: Budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 11/13 przy ul. Daru Pomorza w Gdańsku

Zamawiający wybrał następującego Wykonawcę:
WODJAR Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 1, 83-314 Somonino NIP: 5891984904, który złożył ofertę o wartości 82.400,00 zł netto.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę. W związku z tym oferta Wykonawcy została wybrana zgodnie z pkt XX ust. 2 SWZ.

Zgodnie z pkt XX ust. 4 SWZ ww. Wykonawcy zostanie odrębnie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.




Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Gdańsk, dnia 05.12.2023 roku.

Informacja o rozstrz [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 11/13 przy ul. Daru Pomorza w Gdańsku Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 11/13 przy ul. Daru Pomorza w Gdańsku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, SWZ i załączonych do niego dokumentach 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3335 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji 10% Jako najkorzystniejsza będzie traktowana oferta z najdłuższym okresem gwarancji, nie krótszym jednak niż 60 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) i nie dłuższym niż 120 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego niż maksymalny, dla celów obliczania kryterium okresu gwarancji okres ten traktowany będzie jak gwarancja udzielona na 120 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 396