Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00497779 Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania INFOMEDICA i AMMS - SA-381-20/23

Deadlines:
Published : 16-11-2023 12:58:00
Placing offers : 12-12-2023 10:00:00
Offers opening : 12-12-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie serwis oproframowania.pdf pdf 114 2023-11-16 12:58:00 Proceeding
SWZ - serwis Infomedika i Amms 2023.docx docx 191.14 2023-11-16 12:58:00 Proceeding
Ogłoszenie zmiana serwis oprogramowania.pdf pdf 37.38 2023-11-28 13:12:35 Public message
Modyfikacja.pdf pdf 526.99 2023-11-28 13:16:25 Public message
SWZ - serwis Infomedika i Amms 2023 II.docx docx 190.95 2023-11-28 13:16:25 Public message
Ogłoszenie zmiana serwis oprogramowania 04.12.pdf pdf 37.39 2023-12-04 13:42:14 Public message
Odpowiedzi na pytania serwis info.pdf pdf 25906.84 2023-12-04 13:43:19 Public message
SWZ - serwis Infomedika i Amms 2023_popr 04.12.23.docx docx 196.45 2023-12-04 13:43:19 Public message
Modyfikacja SWZ - terminy.pdf pdf 65.47 2023-12-06 10:18:29 Public message
ogłoszenie serwis zmiana terminu 06.12.2023r..pdf pdf 37.39 2023-12-06 10:18:29 Public message
SWZ - serwis Infomedika i Amms 2023_popr 06.12.23.docx docx 196.05 2023-12-06 10:18:29 Public message
IMG_20231215_0008.pdf pdf 137.98 2023-12-15 12:09:08 Public message

Announcements

2023-12-15 12:09 Karol Jędraszak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

IMG_20231215_0008.pd [...].pdf

2023-12-12 10:00 Buyer message Zamówienie podstawowe - 196 607,25 zł. net
2023-12-06 10:18 Karol Jędraszak Modyfikacja SWZ - zmiana terminów

Modyfikacja SWZ - te [...].pdf

ogłoszenie serwis zm [...].pdf

SWZ - serwis Infomed [...].docx

2023-12-04 13:43 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania.
Modyfikacja SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

SWZ - serwis Infomed [...].docx

2023-12-04 13:42 Karol Jędraszak Zmiana Ogłoszenia ( termin otwarcia)

Ogłoszenie zmiana se [...].pdf

2023-11-28 13:16 Karol Jędraszak Modyfikacja SWZ w zakresie terminów

Modyfikacja.pdf

SWZ - serwis Infomed [...].docx

2023-11-28 13:12 Karol Jędraszak Zmiana ogłoszenia w zakresie terminów

Ogłoszenie zmiana se [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 397