Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/R/2023 „Montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie dla osób z niepełnosprawnościami””

Deadlines:
Published : 16-11-2023 14:13:00
Placing offers : 07-12-2023 09:00:00
Offers opening : 07-12-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszneie o zamówieniu.pdf pdf 122.72 2023-11-16 14:13:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 542.77 2023-11-16 14:13:00 Proceeding
Zalącznik nr 2 - projektowane postanowienia umowy.docx docx 44.6 2023-11-16 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 60 2023-11-16 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków.docx docx 22.15 2023-11-16 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór oświadczenia o podstawach wykluczenia.docx docx 23.81 2023-11-16 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór wykazu osób.doc doc 35 2023-11-16 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wzór wykazu robót.doc doc 37 2023-11-16 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór zobowiązania.doc doc 41 2023-11-16 14:13:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa.zip zip 21764.61 2023-11-16 14:13:00 Proceeding
wizja lokalna-sig.pdf pdf 580.08 2023-11-16 14:30:15 Public message
odpowiedzi na pytania 29 listopada[15463]-sig.pdf pdf 348.98 2023-11-29 08:33:40 Public message
wykaz urządzeń.pdf pdf 378.31 2023-11-29 08:33:40 Public message
Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 36.32 2023-12-01 11:13:29 Public message
Zmiana terminu-sig.pdf pdf 312.88 2023-12-01 11:13:29 Public message
odpowiedzi na pytania 4 grudnia-sig.pdf pdf 318.26 2023-12-04 12:27:30 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-sig.pdf pdf 380.12 2023-12-07 10:45:01 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dodatkowych-sig.pdf pdf 681.42 2024-02-07 14:23:04 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona-sig.pdf pdf 839.29 2024-02-07 14:23:04 Public message

Announcements

2024-02-07 14:23 Daniel Roszkowski Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-12-07 10:45 Daniel Roszkowski Zamawiający przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-12-07 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 343 390,00 zł brutto
2023-12-04 12:27 Daniel Roszkowski Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do postępowania.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-12-01 11:13 Daniel Roszkowski Zamawiający zamieszcza informacje o zmianie terminu składania ofert.

Zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

Zmiana terminu-sig.p [...].pdf

2023-11-29 08:33 Daniel Roszkowski Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do postępowania.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

wykaz urządzeń.pdf

2023-11-16 14:30 Daniel Roszkowski Informacja o terminie obowiązkowej wizji lokalnej

wizja lokalna-sig.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1012