Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZ-OP-I.051.1.2023.WM Wykonanie Ekspertyzy dotyczącej oceny spójności Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami (PGO WM 2024) i projektu Planu gospodarki odpadami 2030 wraz z załącznikami (projekt PGO WM 2030) z wymaganiami Programu LIFE oraz ustalenia wartości kluczowych wskaźników efektu (KPI)

Deadlines:
Published : 15-11-2023 13:52:00
Placing offers : 21-11-2023 08:00:00
Offers opening : 21-11-2023 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz oferty.docx docx 202.16 2023-11-15 13:52:00 Proceeding
Klauzula informacyjna nr 2.pdf pdf 157.34 2023-11-15 13:52:00 Proceeding
Klauzula informacyna nr 1.pdf pdf 150.5 2023-11-15 13:52:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia .pdf pdf 158.13 2023-11-15 13:52:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 274.16 2023-11-15 13:52:00 Proceeding
Warunki przeprowadzenia procedury UMWM.pdf pdf 83.56 2023-11-15 13:52:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 181.38 2023-11-15 13:52:00 Proceeding

Announcements

2023-11-22 09:05 Beata Kurek Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę OPOLSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sp. z o. o., Opole, cena oferty gross 119 310,00 PLN. W terminie składania ofert, tj. do dnia 21 listopada roku do godziny 08.00 wpłynęła tylko jedna oferta.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie Ekspertyzy - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3327 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 40% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 13 grudnia 2023 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 205