Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-38/2023 Dostawa wyrobów medycznych – uzupełnienie

Deadlines:
Published : 14-11-2023 14:44:00
Placing offers : 23-11-2023 09:00:00
Offers opening : 23-11-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 238.38 2023-11-14 14:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 531.6 2023-11-14 14:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 67 2023-11-14 14:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx xlsx 24.7 2023-11-14 14:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 45 2023-11-14 14:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 30.5 2023-11-14 14:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 416.79 2023-11-14 14:44:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-38-2023.pdf pdf 1034.68 2023-11-20 11:44:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_38 2023.pdf pdf 483.37 2023-11-23 10:31:23 Public message
Załączniki do informacji z otwarcia ofert.zip zip 2199.29 2023-11-23 10:31:24 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP_38_2023.pdf pdf 451.79 2023-12-06 13:49:33 Public message
Ogloszenie o wyniku postępowania _ DZP - 38-2023.pdf pdf 295.48 2023-12-21 12:36:33 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DZP-38-2023.pdf pdf 185.36 2023-11-23 09:00:00 Public message

Announcements

2023-12-21 12:36 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP - 38/2023

Ogloszenie o wyniku [...].pdf

2023-12-06 13:49 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _ DZP - 38/2023

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-06 13:47 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2023-11-23 10:31 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert wraz z załącznikami do informacji _ DZP - 38/2023

Informacja z otwarci [...].pdf

Załączniki do inform [...].zip

2023-11-23 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-11-20 11:44 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia treści SWZ - DZP 38/2023

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 751