Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIM/ZP/32/2023 Produkty chemiczne (Podstawowe związki chemiczne do zastosowań laboratoryjnych).

sekretarz komisji przetargowej
Politechnika Warszawska Department: Wydział Inżynierii Materiałowej
Deadlines:
Published : 14-11-2023 14:07:00
Placing offers : 22-11-2023 10:00:00
Offers opening : 22-11-2023 10:10:00
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 351.52 2023-11-14 14:07:00 Proceeding
zał. nr 1 do Ogłoszenia_FO.doc doc 83 2023-11-14 14:07:00 Proceeding
zał. nr 2 do Ogłoszenia -OPZ.doc doc 109 2023-11-14 14:07:00 Proceeding
zał. nr 3 do Ogłoszenia - Ośw. dot. wykluczenia.doc doc 70.5 2023-11-14 14:07:00 Proceeding
zał.nr 4 do Ogłoszenia - Wzór umowy.pdf pdf 253.03 2023-11-14 14:07:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 194.62 2023-11-22 15:38:33 Public message
Informacja - wybór najk. oferty.pdf pdf 176.54 2023-11-23 14:31:51 Public message
udzielenie zamówienia - informacja .pdf pdf 210.09 2023-11-30 14:06:08 Public message

Announcements

2023-11-30 14:06 sekretarz komisji przetargowej Informacja o udzieleniu zamówienia

udzielenie zamówieni [...].pdf

2023-11-23 14:31 sekretarz komisji przetargowej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja - wybór n [...].pdf

2023-11-22 15:38 sekretarz komisji przetargowej Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-22 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 674,04 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 198