Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa laptopów MAC APPLE

Adam Woźniak
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 14-11-2023 07:02:00
Placing offers : 21-11-2023 07:01:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Oficjalnym potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- niewystarczających środków na realizację zamówienia,

- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Warunki dostawy i płatności:

  • Dostawa do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
  • koszt dostawy leży po stronie Wykonawcy,
  • w przypadku wysyłki sprzętu firmą kurierską do sprzętu musi być dołączony list przewozowy,
  • termin płatności do 30 dni liczonych od dnia odbioru faktury VAT.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że:

  • jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,
  • przedmiot zamówienia jest właściwej jakości, fabrycznie nowy i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich,
  • przedmiot zamówienia spełnia normy przewidziane prawem polskim. 


DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ WIZUALIZACJĘ I OPIS ZAOFEROWANEGO SPRZĘTU.

Termin realizacji zamówienia – do 14 dni liczonych od dnia otrzymania zamówienia. 

Gwarancja: nie mniej niż 12 miesięcy

Załącznik do postępowania: oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO 

 W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.docx docx 19.27 2023-11-14 07:02:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia MAC 256.docx docx 21.94 2023-11-14 07:02:00 Subject of the order
Opis przedmiotu zamówienia MAC 512.docx docx 19.45 2023-11-14 07:02:00 Subject of the order

Announcements

2023-11-15 18:30 Adam Woźniak Pytania do postępowania:
Szanowni Państwo w OPZ Zamawiający napisał w wierszach "wsparcie techniczne producenta" (dla obu modeli):
Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego sprzętu po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej sprzętu oraz warunków gwarancji.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu sprzętu – do oferty należy dołączyć link strony
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wsparcia wg poniższego opisu:
Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego sprzętu po podaniu numeru seryjnego warunków gwarancji.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu sprzętu – do oferty należy dołączyć link strony.
wg mojej wiedzy nie da się sprawdzić konfiguracji sprzętowej sprzętu
Odp. wszystko można sprawdzić, także pytanie jest niezasadne.
Odpowiedzi udzielił - Tomasz Kostecki

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Laptop APPLE MacBook Air 2023 15.3" Retina M2 8GB RAM 256GB SSD macOS Północ OPZ w załączniku. Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik.

Opis przedmiotu zamó [...].docx

1 set AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
2 Laptop APPLE MacBook Air 2023 15.3" Retina M2 8GB RAM 512GB SSD macOS Północ OPZ w załączniku. Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik.

Opis przedmiotu zamó [...].docx

1 set AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3327 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 355